Sonderseite: 

Publisering av bilder av denne nettsiden på facebook eller lignende uten å få tillatelse via e-post er uttrykkelig forbudt!

Grunnen til er:
Hvorfor jeg ikke vil at folk poster billeder fra mine nettside www.fjordfahren.de på facebook:

Hvis du leser bestemmelser av facebook så leser du:  https://www.facebook.com/legal/terms/update

" 3. Dine forpliktelser overfor Facebook og fellesskapet vårt     ...

3. Tillatelsene du gir oss   ...

Når du deler, publiserer eller laster opp innhold som er beskyttet av opphavsrett (for eksempel bilder eller videoer), på eller i forbindelse med produktene våre, gir du oss en ikke-eksklusiv, overførbar, viderelisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å drifte, bruke, distribuere, modifisere, kjøre, kopiere, fremføre eller vise offentlig, oversette og lage avledende arbeid fra innholdet (i samsvar med innstillingene dine for personvern og applikasjoner). Denne lisensen har som formål å tilgjengeliggjøre produktene for deg. Dette betyr for eksempel at hvis du deler et bilde på Facebook, gir du oss tillatelse til å lagre, kopiere og dele det med andre (igjen i samsvar med innstillingene dine), for eksempel tjenesteleverandører som støtter tjenesten vår, eller andre Facebook-produkter du bruker.
Du kan avslutte denne lisensen når som helst ved å slette innholdet ditt eller kontoen din. Du bør være innforstått med at innhold du sletter, fortsatt kan ligge lagret i sikkerhetskopier i en begrenset periode (men det vil ikke være synlig for andre brukere). Dette har tekniske årsaker. I tillegg kan innhold du sletter, fortsatt vises hvis du har delt det med andre som ikke har slettet det.   ..."

Dette betyr: hvis en person «X» laster opp et bild på facebook gi personenfacebook tillatelsen å bruke bildet! Det kan kun fotografen selv gjøre – ikke et annen person !!

P. ga av facebooks bestemmeler laster jeg ingen billeder opp på facebook.

Derfor kan jeg ikke aksepterer at folk laster opp billeder fra fjordfaehren.de! Dette er urett!

Men jeg er ikke interessert i å diskutere retssaker på mine hobbyside fjordfaehren. Dette skulle være en avslappet ting.

Uwe Jakob - min tysk "ferjevenn" - som støtter fjordfaehren.de med mange billeder, vil også ikke aksepterer situasjonen.

Jeg er redd at han og videre fotografer (også fra Norge) vil trekke tilbake tillatelsen til å bruke bildene sine på fjordfaehren.de hvis de er så ubeskyttet etter norsk rett.

Under disse omstendighetene er jeg ikke lenger villig til å tilby fjordfaehren.de fritt tilgjengelig.

Wilhelm Langes

Nå er det ikke kun ved facebook!

Den 17. juli 2020, måtte jeg finne ut at et stort norsk skipsplanleggingsfirma la bilder av fjordfaehren.de på deres hjemmeside uten tillatelse - 35 ganger!
Vi her i Tyskland er sjokkert over hvordan opphavsrettsloven - fotografenes rett til bildene sine - blir behandlet i Norge.
Jeg kan fremdeles ikke si om og hvordan jeg vil fortsette fjordfaehren.de - norsk avdeling.
Jeg er veldig opprørt over det. Jeg anser det som et stort tillitsbrudd.


Jeg vil tenke på fremtiden til fjordfaehren.de.
Registrering fjordfaehren.de

 
©  Wilhelm Langes, Dortmund, Germany 2003 ff.
Datenschutzerklärung
 email:  fjordfaehren_@_gmx.de
Anti-Spam:  korrekte Adresse ohne/without/uten _ !!!