Fjordfähren in Norwegen
  Fjordferjer i Norge
Startseite: 
Wagenfähren in Europa
Startseite: 
Fjordfähren Norge
Zentralregister Norge
 Botnan  Werft
Bygge verft
Baujahr
Byggeår
 1955 
Abbruch
kondemnert
-
Ramfjord Båtbyggeri, Kolvereid, N
B.-nr: 165
 Bau-nr.
Bygge nr
-
 IMO-Nr.
-
Namen
Skipsnavn
Rufzeichen
Kjenningssignal
Reedereien / Eigner
Rederi / Eier
Lebenslauf Vermessung: -  Info-D - Info-E - Info-E -
Hoveddimensjoner
  1. Ottersøy III - 11.1967
  2. S. U. - 08.1968
  3. Austafjord - 12.1972
  4. Botnan + 1981
- LLYZ
  1. PR Steinar Fjær, Ottersøy i Nærøy  - 02.1966
  2. Sverre Ulsund, Austafjord/Vikna - 07.1968
  3. Namdalens Trafikkselskap A/S, Namsos - 06.1972
  4. Namsos Trafikkselskap A/S, Namsos - 1979
  5. Charter (?): A/S Trønderdykk, Namsos - 1981
  6. H. Hågensen, Namsos (zum Abwracken)
1956 - 1965 Rørvik - Ottersøy
1965 - 1972 Kvernvik i Vikna - Austafjord
- Fergeleiet Kvernvik -
 
1972 - 1976 Kjerstivika - Leirvika
1976 - 1977 Hårnes - Kilan
1977 - 1978 Borgan - Ramstadland
1978/1979 aufgelegt
1979 Einsatz als Taucherschiff
letzter Eigner lt. Register: Namsos TS
1979 im Sturm gesunken, gehoben und
1981 abgebrochen
1997 aus Register gestrichen
  BRZ/GT/BT
  NRZ/NT
alt:  50,32 brt
bis 1970: 52,47 brt
Tragfähigkeit
Tonnasje
  Tdw /dwt
  Tonnen
Länge ü.a.
Lengde o.a.
17,70
m (length o/a)
Breite ü.a.
Bredde
5,72
m (beam o/a)
Tiefgang (Tg)
Dypgående
-
m (d - draft/draught)
Seitenhöhe
Dybde
2,92 m (D - depth moulded, 
(Tg + Freibord F)
Passagiere
Passasjerer
50
- 36 / 68
PKW-Einheiten
PBE
2
- andere Info: 5 - 6
Maschine / Antrieb:
maskin / framdrift
- Brunvoll-Motor mit ca. 100 PS Geschwindigkeit
Fart
-
kn
weitere Informationen: - Holzrumpf - - -

Ottersøy III - Bildquelle Facebook - Fotograf: nn

Ottersøy III - ca. 1960er
Først på midten av 1950-tallet ble det bygd et skikkelig ferjeleie i Rørvik, og da kunne den nye «Ottersøy III«settes inn i trafikken. Den nye treferja ble bygd på Ramfjord i Nærøy. Men heller ikke denne ferja hadde plass til mer enn fem-seks biler. Den siste ferja som trafikkerte sundet, «Ottersøy IV», ble satt inn fra 1965. Men trafikken økte såpass utover 60-og 70-tallet at daværende ferjeeier Helge Fjær ønsket å investere i ei ny ferje åtte år senere. Vegmyndighetene stanset imidlertid planene med begrunnelsen at det ville bli for kostbart å bygge et nytt ferjeleie i Rørvik. Selv med stor trafikkmengde har myndighetene vært nødt til å subsidiere drifta av sambandet, på samme måte som for de fleste ferjesamband i landet. Ifølge historikken i avisa Nordtrønderen og Namdalen er 1964 det enste året med overskudd i drifta. De siste årene før brua kom økte trafikken med over 10 prosent hvert år, og som kjent ble det i sommersesongene satt inn ei suppleringsferje den siste perioden. Til sammen gjorde disse to ferjene da 74 (!) turer over Nærøysundet daglig. Trafikktallene forteller at «Ottersøy IV» det siste hele driftsåret fraktet 74.613 kjøretøyer og 247.490 passasjerer.  -Textquelle -
© W. Langes, Dortmund 2003 ff.
http://www.fjordfaehren.de/
 email:  fjordfaehren _@_ gmx.de
Anti-Spam: korrekte Adresse ohne/without/uten_ !!!