Fjordfähren in Norwegen
  Fjordferjer i Norge
Startseite: 
Wagenfähren in Europa
Startseite: 
Fjordfähren Norge
Zentralregister Norge

Skilsø I
 Bj. 1909
Skilsø (I) Baujahr / buildt / byggeår:
 1910
Werft / yard / verft:
Pusnes Støberi og Mek. Verksted, Arendal
B.-nr: 6
 - BRZ/GT - m lang - m breit - m Tiefg.  40 Passagiere 1 PKW - Knoten
Namen:
  1. DS Skilsø (I) - 
Reedereien/operators/rederier:
  1. Pusnes Mek. Verksted, Arendal - 1923
  2. A/S Skilsøy, Arendal (Mgr.: S.H. Smith Sørensen, Arendal) - ?
Einsatzort / operationarea / innsatsområde:

Ablieferung 1910
1910 -1936 Arendal - Skilsøy / Tromøy
1936 - ... unklar
evtl. weiter als Personenfähre "Lille Skilsø" ???
- Info -
For å få litt sammenheng i driften, må vi tilbake til 1909. Da bygde Pusnes mek., for egen regning, ei lita ferge som ble satt i fart over sundet. Primært for frakt av egne arbeidsfolk som bodde på bysiden, men etterhvert skilt ut som et eget fergeselskap.  I 1923 overtok Smith Sørensen selskapet, og han drev dette kontinuerlig fram til Tromøybroa var ferdig i 1961. Denne første ferga, Skilsø I, var knøtt lita. Hun hadde passasjersertifikat for 40 passasjerer, samt plass til 1 hest m/ kjerre eller 1 bil.
- Infokilde - Jan Tore Knudsen, Agderpostens nettarkiv, Jan Tore Knudsens egne utklipp og notater.
- Dampfschiff

 

Skilsø II
 Bj. 1936

Skilsøy II / Skilsø II Baujahr / buildt / byggeår:
 1936
Werft / yard / verft:
Pusnes Støberi og Mek. Verksted, Arendal
B.-nr: 54
 113 BRZ/GT 20,57 m lang 7,47 m breit 1,43 m Tiefg.   Passagiere PKW 8 Knoten
Namen:
  1. Skilsø II - 
Reedereien/operators/rederier:
  1. A/S Skilsøy, Arendal (Mgr.: S.H. Smith Sørensen, Arendal)
Einsatzort / operationarea / innsatsområde:

Ablieferung 11.1936
1936 - 1961 Arendal - Skilsøy / Tromøy
1961 - ? aufgelegt, später abgebrochen
- Info -
I 1936 fikk Sørensen bygd ei ny ferge på Pusnes. Denne ble bygd med propell i hver ende, slik at man slapp å rygge bilene iland. Løsningen med propell i hver ende var for så vidt grei den, men resultatet var at ferga gikk mer eller mindre i sikksakk over fjorden. Dette ble ganske snart utbedret, og nå gikk hun som etter en wire. I utgangspunket var hun bygd med salong på hver side, med plass til biler i midten. Etter som trafikken økte, ble den ene salongen fjernet, og bilkapasiteten ble doblet. ... Da Tromøybroa sto ferdig i 1961, ble Skilsø II pensjonert. Hun lå lenge på Brattekleiv, men ble omsider hogd, på Roligheden tror jeg.
- Infokilde - Jan Tore Knudsen, Agderpostens nettarkiv, Jan Tore Knudsens egne utklipp og notater.
LJGM
Rapp-Diesel, 100 PS, Bug- und Heckantrieb

SKILSØ II. Bilde via Jan Tore Knudsen - Bildquelle: skipshistorie.net -

Tromøyfergen 1947/48  Bildquelle

Please respect / vær så snill og respekterer copyrightregler -Impressum !

© W. Langes, Dortmund 2003 ff.
http://www.fjordfaehren.de/
 email:  fjordfaehren _@_ gmx.de
Anti-Spam: korrekte Adresse ohne/without/uten_ !!!