Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Replot II
Bj. 1962

_Replot 2 
Baujahr
1962
Bauwerft:
Wärtsilä-Yhtymä Oy, Vaasa
272 Tonnage 48,90 m lang 8,62
9,40
m breit 3,1
3,8
m Tiefg. 199 Passagiere 27 PKW 9 Knoten
Namen:
  1. Replot II - 1971
  2. Replot 2
Reedereien:
  1. Tie- ja vesirakennushallitus (Finska Vägverket), Åbo - ?
  2. Tieliikelaitos / Vägaffärsverket, Helsinki - 2007
  3. Destia, Helsinki - 02.2010
  4. Suomen Lauttaliikenne Oy / Finlands Färjetrafik Ab
Einsatz und Verbleib:

1962 - 1969 Insel Replot - Alskat
1969 - 2003 unklar
2003 - 2012 Korpo - Houtskär - Norrskata
und Retais (Korpo) - Pärnäs

ab 2013 Reservefähre

  - OF2244
freifahrende Fähre
4x231kW-Diesel
 
Geschichte Replotfähren: 

Den första Replotfärjan var 27 m lång och hade en lastkapacitet på 50 ton. Hösten 1962 ersattes Replot I med Replot II. P.g.a. ökande trafikproblem och problem med vintertrafiken, togs en ny färja "Havsfågeln-Merilintu" i bruk år 1969. I mitten av 1970-talet skedde en stor förbättring när en vägbank byggdes till Fjärdskär och färjpasset forkortades då från 2,8 km till 750 m och år 1975 användes de vajerstyrda färjorna för första gången. Replotbron blev klar år 1997 och därmed hade skärgårdsborna fast vägförbindelse med fastlandet och färjtrafiken upphörde.    Quelle

Galtby am 27.7.2014

Galtby am 27.7.2014

Replot 2 vor Galtby am 26.7.2012

Replot 2 vor Galtby am 26.7.2012

Replot II  Lillmalö 28.07.2006 © Marko Stampehl

ca. 2005

07.2003
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !