Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Färjor H
Lossi 177 - Hämmärönsalmi (I)  1972 (?) - ?

Lossi 177   ? - ...

Lossi 185 - nn  1974 - ?

Lossi 185 - Hämmärönsalmi (II)  ? - ...
 


Datentabelle
Lossi 185 - Replot  1974 - 1985

Lossi 185 - Bergö  1985 - 1999

Lossi 185 - Palva  1999 - ?

Lossi 185 - Hämmärönsalmi (III)  

Lossi nn - Haverö (I)  1967 (?) - ?

nn (SF)  - ca. 2007

Aros Viking (S)  2007 - 2009

Idun av Wangsunda (S)  2009 - Datentabelle
Lossi 142 (nn)  1971 - ?

Lossi 142 - Haverö (II)  ? - ...

Färja 76 (61/76)  1983 - 1995

Helena Elisabeth  1995 - ...

Kumlinge  1970 - 

Sextant (SF) 

Hocus Pocus_

Färja 313 (62/313)  1979 - 1981

Högmarsö Linfärja (II)  1981 - ...

Lautta nro: 159 - nn_ 1971 - ...

Datentabelle
_Färja 182 - nn  1972 - ?

Lautta nro: 182 - Högsar_ ? - ...

_Hymer 
zurück
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !
weiter: