Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

- Färja 62/62 - Enskogsfärjan -
1947- 1953 Enskogen - Lafors
über den Ljusnan

 - Färja Nr 62
Bj. 1947, gebaut für für Vägförvaltningen i Y-län
durch N. Sundin (Docksta Båtvarv), Docksta, Holzrumpf

13,40 ml, 6,20 mb, 25 Pass, 12-PS-Archimedes-Außenbordmotor Typ B22
- lag 2007 noch verfallen am Folkeparken in Ljusdal
 (Foto

Färjestan före kraftverksbygget i Laforsen 1952 -
Bildquelle - Fotograf: Evert Hansson

ca. 1953 - Bildquelle - http://www.sockenbilder.se

ca. 1950 - Bildquelle - http://www.sockenbilder.se
- Foto 1950
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !