Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Björsundfärja
Bj. xxxx
xxxx - 1933 Björsund - Ekhammar / Vävle

handgezogene hölzerne Seilfähre - AK - 1920er

Björsund in den 1920ern - Färjstället på Helgarösidan och passagerarbåten vid Björsunds ångbåtsbrygga.
Hembygdsföreningen Kjula-Jäder - Bildnachweis

Björsunds brygga och färjeställe omkring 1900
Passagerarbåten Strengnäs vid bryggan och färjan vid färjstället. Sundkarlen på färjan. Sundkarlsstugan syns tydligt ovanför färjstället på Helgarösidan.
Hembygdsföreningen Kjula-Jäder - Bildnachweis

© W. Langes, 
Dortmund 2003ff
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !