Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Oaxenfärjan (II)
erste motorisierte Seilfähre
- umgebauter Schlepper "Curt" -
 

Oaxenfärjan (II): https://www.hembygd.se/holo-morko/plats/23401/picture/4670675
Den första linfärjan var en ombyggd kalkpråm - den kunde ta två lastbilar
Hölö Mörkö Hembygdsförening

https://www.hembygd.se/holo-morko/plats/23401/picture/2218991;previewImage=true
Hölö Mörkö Hembygdsförening

© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !