Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Piteälven - Vidsel

Fährstelle: Vidsel - Karte -


Färjan i Vidsel någon gång på 1920-talet. - Bildquelle - http://www.vidsel.nu
Den första färjan rodde man över älven och in i Pansikån, där man landade på västra sidan. År 1922 byggdes en bro över ån och man övergick till att använda en linjefärja som hade sina angöringsplatser ungefär där nu brofästena över Piteälven är placerade. Denna bro över älven byggdes för övrigt så sent som år 1942-43. Textquelle -

Färja över Pansikån  - Bildquelle - http://www.vidsel.nu

 - Bildquelle - http://www.vidsel.nu
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !