Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Iniö Isfärjan


 

Isfärjan på Iniöfjärden mitten av 1980-talet - Bosse Ahlnäs
http://home.aland.net/bosse/Inio_isfarja.jpg2003: Farledsfärjan vid Kalsor - Vinschen som drar färjan vid Kalsor - Bosse Ahlnäs
http://home.aland.net/bosse/isvag_19febr2003.htm
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !