Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Åköströmmen lossi


Färjan vid Åkö-strömmen på 1920-talet. Färjan ersattes av en bro som invigdes 1935. 
Öja Hembygdsförening

Färjstugan: På Knifsund-sidan av Åköströmmen fanns denna idylliska färjstuga.  - Bildquelle: https://oja.hembygd.fi/gamla_bilder/

Färjan: Färjan lägger till på Åkö-sidan av Bysundet.
På Knifsundsidan syns färjstugan och en större hop med stenar vid stranden som så småningom skall bli till bro.
Nya bron invigdes med pompa och ståt den 23 augusti 1931. Fotot är från slutet av 1920-talet
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !