Fjordfähren in Norwegen

Fjordferjer i Norge

2. Fährstellen an Flüssen und Binnengewässern / over elv og innsjø

- alle Flüsse - elv -


- Glomma -
Fährstellen Glomma 1:     bis Elverum  
Atnosen - Fjeldvang                    - Karte -   in Karte von 1903, durch Brücke ersetzt
Sundfloen - Koppang
(Sundfloden ferjested)
- Karte - Sundfloferja (I) (? - ?)
Sundfloferja (II) (? - 1967)
in Karte von 1903
- 03.1929 Neubau einer Fähre beschlossen
1967 ersetzt durch Brücke
Berg - Oien  - Karte - Ferge 1
Ferge 2
2 Fährstellen über eine Insel in der Glomma
in Karte von 1903
Stai - Lillhammeren - Karte - ? - 1925
Foto 1920er - 1925 ersetzt durch Stai bru
Rasta - Syra - Karte - Rastaferga   ? - ca. 1970 erst in Karte von 1950 eingezeichnet, in Karte von 1945 noch nicht !
ca. 1970 aufgegeben
Ophus - Sundhaugen
heute: Opphus -
- Karte -   in Karte von 1899 und 1950 !
Øksnasund:
Øksna -      
- Karte -   - 1 PBE, 10 Pass
- angegeben in Meddelelser fra Vejdirektøren 1930 und 1938
Fährstellen  Glomma 2   Elverum bis Kongsvinger  
Fährstelle Skjefstad (Skiefstad)
- Karte -   in Karte von 1798, 1909 und 1958; andere Info: 1910 eingestellt
Fährstelle Ljømosundet:
Lømo / Lømosundet
- Karte -   - 1 PBE, 10 Pass
- in Karte von 1909 und 1958; - angegeben in Meddelelser fra Vejdirektøren 1930 und 1938
Vaaler
Vaalbæksund
- Karte - ? - ?
ca. 1923/24 - ? neue Fähre
in Karte von 1909; nicht mehr in Karte 1958
heute: Våler; abgelöst durch Brücke südlich des  Ortes
Fährstelle Sjurderudsundet: Klyperud - Svenneby
- Karte -   in Karte von 1909, nicht mehr in Karte 1958
abgelöst durch Brücke nördlich der Fährstelle
Andset / Anset
- Karte -   in Karte von 1917
Flobergsund
- Karte -   in Karte von 1917
Arnebergsund
- Karte -   in Karte von 1917, noch 1924
Sandstad - Kirkenær
- Karte -   Sandstad bru ab ca. 1910
Oppåkersund
- Karte -   Opakersundet
Årnes i Brandval
Aarnes Sund
- Karte - Fähre bis ca. 1940er
Brandvalbru ab 1949
1 PBE, 15 Pass, gebaut 1914 bei Brødrene Foss
Gjølstadsund (südl. Brandval)
- Karte - noch 1938 in Karte von 1938, 1913; 1 PBE, 15 Pass
Fährstellen Glomma 3   Kongsvinger bis Sarpsborg     
Disenå - Ullern - Karte - Ferge Disenå - 1911 neue Fähre ???
- bis ?? Fahrzeugbeförderung ??
Seterstøa - Sundet (Sæterstøa)

schon in Karte von 1909

- Karte - Seterstøa-ferje  1923 - Herbst 1975  
Fotolink   Fotolink
Haga Fergested - Karte - - 1914 Neubau einer Fähre erwähnt
- per 31.12.1928 eingestellt
Blaker - Blakersund - Karte - Ferje Blakersund (1904 - 12.1926) per 31.12.1926 aufgegeben / ersetzt durch Brücke
Elvestad: Sørum - Sørumsand
Elvestad sundsted
- Karte - Sørum-Ferje (geruderter Fährprahm, ? - 1920)
Elvestadferga (1920 - 23.9.1927)
1927 ersetzt durch Brücke
Fetsund
historische Fährstelle,
    Brücke ab 1862
Grønsund / Grønnsund:
Sundås (Skiptvet kommune) - Salmonrud (Eidsberg kommune)
- Karte - Salmonrud - Ferje (? - ca. 1943 ?)
Grønnsund-Ferja "Eva" (1943 ? - 12.1963)
in Karte von 1902 nicht extra eingezeichnet
aufgegeben Ende 1963
Onstadsund
historische Fährstelle am Kongeveien
    - Brücke ab 1856
- Brücke in Karten 1902 und 1910 nicht vorhanden !?
Fährstellen Glomma 4   Sarpsborg - Mündung      
Sarpsborg / Sandesund     in Karte von 1924, 1905
alter Name: Sannesund
Lisleby - Sellebak
Selbak Færgested
- Karte - Ferge 1 / Ferge 2 in Karte von 1924, 1905;
Fahrzeugtransport ab 05.1939 bis ??
etwas nördlich: Fährstelle Hauge
Fredrikstad - Nabbetorp   Personenfähre  
Fredrikstad (Fergestedsveien) - Gamle Byen 
auch genannt: Cicignon - Gamlebyen («fergestedet»)

ab 07.1957 Brücke, aber weiter Passagierfähre

- Karte - Schleppboote für die Fährprahme:
-> Færgebaad I "No 1"     Bj. 1876;
erkennbar an 2 x 3 eckige Fenster
-> Færgebaad II "No 2"    Bj. 1876;
erkennbar an 2 x 5 runde Fenster
->
Færgebaad III "No 3"  Bj. 1892;
erkennbar an 2 x 4 eckige Fenster, länger
in Karte von 1924, 1905
ab 1875 durch Fredrikstad Kommune übernommen; 

1876 - 1932 Dampfboot mit Prahm
1932 kombinierte Wagen-/Passagierfähre, genannt «Godvakkermaren»
Motorferje IV und V: kleine Passagierfähren
freifahrende Fähren:
Motorferje  No. I (1930 - 1959)
Motorferje No. II (1932 - 1959)
Motorferje No. III (1947 - 1962)
Motorferje No. VI (1957 - ca. 1977)

Alexander Ytteborg:

Her er historikken til den bevarte «Fergebaad III»:

Pendelferge på Glomma

«Færgebaad III» ble levert til Fredrikstad kommune i 1892 som passasjerbåt til spesifisert rute på Glomma mellom østre og vestre Fredrikstad by. Båten ble bygget ved Fredrikstad mek. verksted (FMV) som bygg nr. 19, kostet kr. 16 000, - og var sertifisert for 80 passasjerer for farten over «Ælva».   Båten ble sjøsatt den 12. desember 1891, ble utstyrt med en 15 hesters Fredrikstad Compound dampmaskin, og var på sin første prøvetur den 18. februar 1892.

«Færgebaad III» ble sannsynligvis satt i rute umiddelbart etter prøveturen i februar 1892 og var byferge i Fredrikstad frem til 1938. Den inngikk i en flåte på tre fartøyer eid av Fredrikstad kommune. Øvrige båter var søsterfartøyene «Færgebaad I» og «Færgebaad II», begge bygget i jern på Akers mek. verksted i Christiania i 1876. Disse tre fartøyene utgjorde det man kan betegne som første generasjons byferjer på Glomma – et viktig tilbud som også i dag er populært for byens befolkning med ulike anløp i Fredrikstad by.

«Færgebaad I-III» ble etter hvert bilferger da bilen gjorde sitt inntog på riksveiene. Slik sett kan det hevdes at «Færgebaad III» er en slags forløper til landets første pendelferger. En flatbunnet pram ble huket på i slep ved overfarten, først for hest og kjerre eller annen form for hestetransport, senere for biler og lette lastebiler som stadig ble mer vanlig på landeveien.

Den siste i sitt slag

«Færgebaad III» er den siste bevarte i sitt slag fra tidlig dampbåttrafikk/fergetrafikk på «ælva», og kompletterer på denne måten rutesambandet omkring byen med den vernete passasjerbåten MS «Hvaler» fra 1892 (FMV-bygg nr. 29). «Færgebaad III» seilte i samme rute i over 40 år, men i 1938 var det slutt. Da besluttet formannskapet i Fredrikstad kommune å selge båten, og fartøyet ble lagt ut for salg.

 

På dette tidspunktet hadde nye, tidsriktige og funksjonelle bilferger (pendelferger – fremdrift i begge ender, gikk på vannjet – ikke propell) blitt satt inn i rute på Glomma. «Vakre Maren-båtene» eller «Godvakremaren-båtene»  overtok fergedriften på begynnelsen av 1930-tallet med «Motorferje No 1» (1930) og «Motorferje No 2» (1932) som bindeledd mellom østre og veste del av byen. De nye bilfergene erstattet «Færgebaad I» og «Færgebaad II» som ble borte, mens «Færgebaad III» ganske sikkert ble lagt opp som reserveferge gjennom 1930-tallet. Bilfergetrafikken på Glomma og i Fredrikstad var forøvrig i Norges største fergesamband i sin tid, med kjempestor biltrafikk og hele 4 bilferger i drift før Fredrikstad bro ble ferdigstilt i 1957.

Slepebåt

I 1939 ble «Færgebaad III» solgt, men ny eier betalte aldri for båten. Båten ble liggende i opplag, og kom først i bruk i 1941 etter en tvangsauksjon. Samtidig ble båten bygget om til slepebåt med ny hjemmehavn i Sarpsborg. Båten ble døpt til DS «Ruggen II».

I 1956 ble dampmaskinen om bord i «Ruggen II» erstattet med en Rappmotor, en 2-sylindret dieselmotor. Den gjorde sin tjeneste inntil 1967, da slepebåten fikk ny eier, og denne gang ble omdøpt til «B-9782». I 1967 ble «B-9782» oppgradert ved slippen på Isegran i Fredrikstad. Skroget ble bl.a. påmontert doblinger under vannlinjen på gammel klinket hud for at båten skulle være rustet til å gå i isen. Samme år ble båten slept til Stathelle og fikk installert en Wichmann 4ACA, 4-sylindret motor fra ferga «Sandøy» på Vestlandet (to motorer kom til Fredrikstad fra denne fergen – den ene ble satt i slepebåten «Fix» og den andre i «Ruggen» - den en gikk høyrevendt og den andre venstrevendt). I 1987 fikk båten ny eier i Fredrikstad, og samtidig nytt navn,«Kjell», et navn båten har hatt helt frem til 2021. Båten avsluttet sannsynligvis sin aktive tjeneste som slepebåt i 2002 da den sank i juli samme år. Båten ble hevet og reddet, og i 2004 overtok fartøyverner, Svein Jensen, eierskapet, og satte den i stand med utgangspunkt i slepebåtperioden. Svein Jensens planer var på sikt å tilbakeføre båten til «Færgebaad-tiden», men ulike årsaker gjorde at dette ikke ble noe av. «Kjell» ble i 2021 overtatt av dagens eier, Maritimt Center Fredrikstad AS, som døpte båten tilbake til opprinnelig navn, «Færgebaad III». Fartøyet ble landsatt og sikret i februar 2021 gjennom tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

Kraakorøy færgested:
Fredrikstad Dampskipsbrygga  - Bjølstad / Kråkerøy

Wagenfähre bis 1957

1957 ersetzt durch die Brücke nach Kråkerøy
- Karte - Bjølstadfergen 1 (? - 1934 ?)
Bjølstadfergen 2 (? - 1934 ?)
 
Bjølstad-Kabelferge (I)  (1934 - 1957)
Bjølstad-Kabelferge (II)  (? - 1957)
- bis 1920 durch Kråkerøy Kommune betrieben, 
dann durch Fredrikstad Kommune
- sehr alte Fährstelle, an der einzig Fahrzeuge übergesetzt wurden, früher wurden Fahrzeuge mit einem kleinen geruderten Prahm ("lørje"), später dann mit einer einfachen Seilfähre übergesetzt 
1925: https://digitaltmuseum.no/0210111776154/ferje-over-glomma
           https://digitaltmuseum.no/0210111776155/ferje-over-glomma

Gudbrandsdals-Lågen / Oppland
s. Mjøsa 
     
Storelva / Buskerud:  Busund / südl. Hønefoss
ersetzt durch Brücke
- Karte - Busund
-> ca. 1900 - ca. 1939/40
-> ? - ca. 1961
 
Simoa / Storelva (Simostranda ?) - Karte - - nn: ??? beim Blåfarveverket Modum
Snarumselva /
Buskerud: 
Bøenstøa / Sysle - Karte - - nn: ? - 1905 - ab 1905 Bjørntangen bro
Begna
Buskerud
Bergsund / Hallingby - Karte - - einfache Ruderfähre - Bergsundet nær Hallingby i Ådalen
         
Drammenselv / Vestfold: Åssiden - Langesøy (Insel im Drammenselv) - Karte - Ferge Langesøy  (? - heute)
Øybrua
 
Numedalslågen / Vestfold: Gåserud i Lardal - Helgeland
Gaaserud
Gåsrudsund færgested
- Karte - - ? - ca. 1928
- neue Fähre ab ca. 1928 - ?
- südlich Svarstad 
- existierte noch 1938 mit 5000 Fahrzeugen / 30000 Personen im Jahr !!
Hvåra - Ståbakken på Odberg
- Karte - - Hvåra-Ferje  - 1937 1937 ersetzt durch Brücke
Hetan/Nes - Lynnestå/Nordkvelde 
oder: Hetaståa på Nes til Lynnestå på Nordkvelde (Næs i Kvelde)
aufgebenen 1936
- Karte - Hetan-Lynnestå (1917 - 1936)  
Holm - Kvelde - Karte - Holm ferge (? - 1917)
Holm ferge (1917 - 1936) ??
"Næss Færgested" ??
Sundet i Hedrum     2 Fährstellen:
   Sundet - Evjubakken (Lågen)
- Karte - Sundet ferjested   
? - 1968 (aufgegeben)
 
Sundet - Melau
(Åsrumvannet / Hagnesvassdraget)
- 1913 (ersetzt durch Brücke)
Fjære ferjested     (nördlich Sundet)
Fjæreelv / Hagnesvassdraget
- Karte - - 1911 - Wagenfähre ??
ab 1911 Brücke über den Fjæreelv
Hedrum - Lunde
- Karte - Hedrum aufgegeben
Saua / Telemark:  Akkarhaugen
- Karte - Akkarhaugen  - 1923 ersetzt durch Brücke
Nidelva (Arendal/Aust-Agder):  Haugsjåsund (Haugesjåsund) - Karte -
- Norgeskart -
Haugsjåsund (I) ? - ?

Haugsjåsund (II) ? - 1947
- in Meddelelser fra Vejdirektøren 1930
-
in Karte 1945
- ca. 1947 ersetzt durch Brücke;
Forre - Løddesøl:
Furre Færgested
- Karte - Furre - Løddesøl 
ca. 1914 - ca. 1928
1928 - 1949
1949 ersetzt durch Brücke
Olstad - Seljås
ca. 1960 ersetzt durch Brücke weiter südlich
- Karte ? - ca. 1960 - ersetzt durch Brücke bei Javnes

Bildquelle - Foto von 1910: 
       
Tovdalselva (Aust-Agder):   Grødum - Foss
ersetzt durch Brücke
- Karte - Grødum - Foss(? - 1949)  
Senumstad i Birkenes - Rislå
ersetzt durch Brücke 1957
- Karte - Senumstad (I) (1908 - ca. 1930)
Senumstad (II) (ca. 1930 - 1957)
ab 1.7.1918 öffentliche Fähre (?)
Otra / Setesdalen:  Byglandsfjord - Senummoen (Senumstad)
ersetzt durch Brücke 1966 (Fv 304)
- Karte - - Senumsferja (I)  ? - Mitte 1950er
- Senumsferja (II) / Byglandsfjord  Mitte 1950er - 1966
https://www.setesdalswiki.no/wiki/Senumsferja
Moisund - Klepp
ersetzt durch Brücke
- Karte - Moisund - Klepp (I)    1.7.1919  - 1952
Moisund - Klepp (II)    1952 - 1971 (?)
Klepp ferjested i Hornnes: "Kleppferja", ab 1.7.1919 "offentlig færgested"
Audnedalselva / Vest-Agder: Valle - Vigeland
ersetzt durch Brücke
- Karte - Valle-Ferje  
Mandalselva / Vest-Agder: Manflå     https://digitaltmuseum.no/011014094001/bilferje-i-1928-over-mandalselva-ved-manfla
Mjåland / Marnardal  - Karte -.   - Bildquelle -
Lunden - Vestre Sveindal (Grindheim kommune)
Herbst 1952 ersetzt durch Sveindalsbru (off.eröffnet 1.3.1953)
- Karte - Fährprahm (I):   ? - 1923   (Fotolink ca. 1910)
Fährprahm (II):   1923 - 1941 Fotolink 1930er
Fährprahm (III) - "Sveindalsferja": 1941 - Herbst 1952,
ab ca. 1924 zuständig: Veivesenet i Vest-Agder fylke
Infolink
       
Kvina / Vest-Agder:  Netland - Netland Nes
1943 ersetzt durch Brücke
- Karte - Netland-Ferje ? - 1943  
  Narvestad
1967 ersetzt durch Brücke
- Karte - Narvestad - 1967  
         
Orkla / Sør-Trøndelag:  Orkanger: Gjølme ferjested /færgested
Rømmesmoan - Råbygda
einfache Ruder-Fähre, kein richtiger Fahrzeugtransport - evtl. Pferdekarren
1935 ersetzt durch Gjølme bru
- Karte - ? - 1935  
Verdal / Verdalselva Haga ferjestad: Haga - Nes
Ruderfähre
- Karte - bis 1941 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2013060581063_001
Namsen / Nord-Trøndelag:  Nes i Harran /
nördlich Grong
- Karte - Nes-Ferje 1  ? - ? (AK)
Nes-Ferje 2  ? - 1932
- andere Info: Brücke ab 1935
Gartland - Elstad
nördlich Grong
- Karte -   s.  Meddelelser fra Vejdirektøren 1930 )
Verem / Væremsneset - Østre Sem
Sem ferjested (Seem færgested) westl. Grong
- Karte - ca. 1924 - ?
? - 02.1959  
- neue Fähre ca. ab 09.1924 - link -
- (in "Ferjestatistikken 1953": 2 PBE; in "Ferjestatistikken 1959"  7 PBE)
Vie - (Valdskrå)
westlich Grong
- Karte -   s.  Meddelelser fra Vejdirektøren 1930 )
- vermutlich durch Skottleiken bru ersetzt
Ranem - Helgemoen
Hildrum ferjested (Overhalla): Hildrem - Grande
15.7.1959 ersetzt durch Brücke
- Karte - nn: ca. 1925 - ?
Ranemferga: ?  - 15.7.1959
s. "Ferjestatistikken 1959"
- 11.1924: Beschluss für eine neue Fähre:
Mælen - Homstad (Homstad ferjested)
- bis ca. 1946 Ruderfähre
ca. 1946 - 1989 Fahrzeugtransport möglich
- 1990 - 1998 Fährbetrieb eingestellt und Fähre aufgelegt
- 1998 - ca. 2000 nur noch Sommerbetrieb durch privaten Verein
- Karte - Mælaferga (I): ca. 1946 - 1959 (in Ferjestatistikken 1946: 50 Pass, 2 PBE)
Mælaferga (II) ex. Ranemferja:   1959 - 1966
Mælaferga (III): 1967 - 1989 / 1998 - ca. 2000
http://olemski.blogspot.com/2013/12/mlaferga.html 
Spillumsvika - Strømhylla
1922 ersetzt durch Brücke
- Karte - Spillumsvika - Strømhylla  ? - 1922 auch "Strømhylden Færgested"
Røssåga / Rana: Korgen
Røssågabrua fertig 1938
- Karte - Korgenfergen ? - 1938  
  https://digitaltmuseum.no/021018025138/bil-ferje-flate-bilen-er-en-chevrolet-1925-modell-muligens-samme-ferje
https://digitaltmuseum.no/021017974918/kabelferje-med-bil-og-folk-over-elv-kanskje-vefsna-bafjellmoen-usikkert
Vefsna / Svenningdalselva / Nordland:  Båfjellmoen (Bogfjellmoen) - Aspneset (Trofors):
- Karte - Båfjellmoen-Ferje  1889 - 07.1927 Fotolink: https://digitaltmuseum.no
07.1927 ersetzt durch Brücke: Båfjellmo bru
kabelferga over Vefsna mellom Aspneset og Bogfjellmoen
Svenningdal - Karte - ? - ? für diese Fährstelle war 1940 die alte Korgenfähre geplant
Ranelva / Rana (Nordland): Nevernes / Nævernes - Karte - ? - ca. 1923
? - ? neue Fähre ab ca. 1923
-
1924: alte Fähre nach Jupla / Skughei
Juplastien:
Skughei / Skugghei - Granhei
  ? - 1924
1924 - ?
- Link 1924 - ?
- Fotolink 1915: https://digitaltmuseum.no
Ranaelv:
Skonseng - Røssvoll kirke

- Karte - nn: ? - ca. 1929
nn: ca. 1929 - ?

- 02.1929 Neubau einer Fähre beschlossen - Link -
Ranelva: Mo i Rana:
Tverrånes - Selfors
- Karte - xx - 1908
1908 - 1914
Gierfähre = durch den Wasserstrom angetrieben
1914 durch Brücke ersetzt, im Ort Mo i Rana
Revelelva / unterer Teil des Tverråga     Gierfähre = durch den Wasserstrom angetrieben
Målselv / Troms: Gullhav (Gulhav) - Karlstad - Karte -
- Norgeskart -
Gulhovfergen
1922 - 1925 handbetriebener Fährprahm
ab 1925 Motorboot zum Schleppen des Prahmes
Wagenfähre bis 1952

- 1952 Ende der Wagenfähre
- Personenfähre bis 1960 / 1992 (?)
Frederiksberg - Fleskmoen - Karte -
- Norgeskart -
Fergen Frederiksberg   ? - ca. 1939
mehrere Fährprahme

- ersetzt durch Brücke bei Moaberget / Olsborg (?)
Nygård - (Holt) - Karte - - (noch 1932) - einfache kleine Wagenfähre, an der Strasse ins Dividalen
Stabburselv / Finnmark Staburselv / Porsangerfjord - Karte - Stabburselva-Fergen: 1907 - 1933 kleine Wagenfähre, in Karte 1932, 1933 durch Brücke ersetzt
Lakselv / Finnmark Lakselv / Porsangerfjord - Karte - Lakselva-Fergen  1907 - 1941 kleine Wagenfähre, in Karte 1927
Tanaelva / Finnmark: Birkestrand (Bjerkestrand) - Langnes - Karte - Langnes ferge
Wagenfähre, noch 1954, an der Mündung des Tanaelven, Strasse in östlicher Richtung Berlevåg
Antrieb 1950er mit Außenbordmotor
Boftsa fergested
Boftsa - Bofstad
- Karte - Boftsa ferge  
Seida fergested - Karte - Seida ferge ? - ?
? - 1940
1944 ? - 1948 ?
erste Tanabru fertig Sommer 1940, wahrscheinlich 1944 zerstört, 1948 wieder aufgebaut
Sirma (Sirbmá) - Karte -   kleine Wagenfähre
  -    
Cudigurra
Gárnjárga / Karnjárga
Gárnjargga:n lossi

Tenojoki (SF) / Tanaelv (N)
- Karte -
- Karte -
1957 - 1972 in Karte von 1962, in Karte von 1942 keine Fähre
Utsjoki fergested
Roavvegieddi i Tana / N - Utsjoki
"Karnjargan lossi"
- Karte - Utsjokferjen
seilgeführte handbetriebene Ziehfähre ("trekkferge")
später: Seilfähre (?), noch 1969 in Betrieb (19.6. - 23.10.)
- Samelandsbru eröffnet 1993
Karasjoka / Finnmark: Karasjok:
Markannjarga - Stuorrageadi
- Karte - Karasjohka-Fergen
(1942 neue Brücke in Bau ?)
Pasvikelva / Finnmark Elvenes / Elvnes
(Pasvikdal/ Sør-Varanger, Finnmark):

nicht mehr 1939
- Karte -   noch 1931?, Brücke ab 1926 ?
neue Brücke ab ca. Anfang 1944, gesprengt Oktober 1944
- Fotolink - Fotolink 2 -
Svanvik / Utnes (Utneset) Fergested:
Svanvik gård / N - Salmijärvi  / SF 1929
Svanvik/ N - Salmijärvi / SF 1930 - 1932
Umlegung der Fährstelle:

Utnes / N - Salmijärvi  / SF 1933 - 1945
- Karte - Svanvik ferge
1929 - 1932 (im Sommer, im Winter: Eisweg)
Utnes ferge
1933 - 1940 (norwegische Fähre)
1940 - 1944 Deutsche Militärfähre
1944 - 09.1945 russische Militärfähre
 

- Binnenseen / innsjø -

Gudbrandsdalslågen
Lågen 
Mjøsa: 
   
Fyra (Ringebu) über den Lågen
zu den Inseln Heringen und Risøya
- Karte - - ca. Ende 1980er - Bild + Info - Fähre bewahrt im Norsk Vegmuseum
- ab ca. Ende 1980er Brückenverbindung
- 6,2 m lang, 2,8 m breit, Seitenhöhe ca. 0,56m, gebaut nach 1945; blechbeschlagener Holzrumpf, heute im Norsk Vegmuseum
Fåberg 
über den Lågen
- Karte - 05.1916 - 1921 "Flygende Ferje" - Infolink -
- provisorische "Flygende Ferje" / "fliegende Fähre" nach Zerstörung der Brunlaugbru 9.5.1916
Lillehammer - Vignes (Vingnes)
1934 ersetzt durch Brücke
- Karte - Ferje Lillehammer-Vingnes:
1850 - 1904
1904 - 1934
bis 1904 lag das Fährrecht beim Vingnes gaard, ab 1904 bei Lillehammer kommune
1904 - 1934 Motorboot + Fährprahme
- Infolink 1905 -
Hamar - Kapp - Karte - Hamar-Kapp-Ferjen : 1951 - 1975/1977
Mjøsfergen (III) : 1963 - 1979
eingerichtet 1951
Nes - Helgøya
ersetzt durch Brücke
- Karte - - handbetriebene Fähre: ? - 1928
Helgøyferja : 1928 - 1938
Helgøya: 1938 - 23.11.1957
 
Gjøvik - Mengshol    1923 - 1924 - Karte - Mjøsfærgen (I) / Mjøsfergen III : 1923 - 1950, bis 1967 Reserveschiff
Mjøsfergen II : 1950 - 1971
Mjøsfergen (III): 1963 - 1987/88
Mjøsfergen IV  1969 - 1985
Mjøsfergen V : 1974 - 1985
Oppland-Ferjen: 1975 - 1980
Mjøscruise / ex Mjøsfergen (III): 1990 - 1994
 
Gjøvik - Mengshol - Smedstua/Nes    1924 - 1961
ab 1961:
Gjøvik - Mengshol
    1961 -1987  und 1990 - 1994
       
Minnesund - Karte - (?) - 1925 - kleine Ruderfähre bis 1925    - Fotolink
- reine Eisenbahnbrücke ab 1879
Femunden: - - - Femund II: - ca. 1980 gelegentlicher Fahrzeugtransport
Vansjø: zur Insel Dillingøya / Vestre Vansjø
östl. Moss
- Karte - ? - ca. 1968 - Fotolink
Krøderen : Nore - Fagernes / Noresund
ersetzt durch Brücke
- Karte - Noresund Ferge  
Randsfjord : Tangen - Horn

https://www.google.com/maps
- Karte - Randsfjordferja: 18.4.1970 - 1972
Randsfjordferja II: 1972 - 29.11.2021
12.2021-xx.2022 Umbau der Fähranleger
Elrond - Randsfjordferja (xx.2022 - ...)
 
Fluberg - Vilberg - Karte - - "Fluberg kommunale ferge"
15 brt, 12,5 ml, 4,77 mb, 1,00 mt, Bj. 1922 - Info - 2 PBE, 25/20 Pass, Einsatz bis 1949 (hat auch Fahrzeuge transportiert
 - s.  Meddelelser fra Vejdirektøren 1930 und 1938)
- ersetzt durch Fluberg bru (7.12.1966)
Søndre Land: varierende Routen:

Sarastua - Hov
Braker - Hov

Englia / Evenstuen - Hov
(1930*)
Halmrast - Sarastua
(1930*)

Englia/Evenstuen - Holmen
Braker/Brager - Holmen
- Karte - Rand (I): 1923 - 1938

Rand (II): 1938 - 1967/1973
- andere Info: bis 1973
*Meddelelser fra Vejdirektøren 1930
Rødenessjøen / Østfold:  Kroksund
ersetzt durch Brücke
- Karte - Kroksundferga (I): 1927 - 1936
Kroksundferga (II): 1936 - 16.11.1964, 2005 noch aufliegend
 
Slidrefjorden / Oppland:  Einangsundet
ersetzt durch Brücke
- Karte - Einangsferja
1899 - 1929
1929 - 1963
 
Tyrifjorden / Buskerud:  Storøya (Wirtschaftsfähre) - Karte - Storøen: 1953 - 1983  
Verbindung Utøya - Karte - -> ex. Folkestadfergen : 1959 - ca. 1966 (?)
-> ab 1997 Motorbootfähre "MS Thorbjørn"
-> möglicherweise gab es zwischen ca. 1966 und 1997 ein Motorboot "Reiulf" im Verkehr zur Insel Utbøya
(bekannte Daten: 7,5 ml / 2,53 mb / 1 mt ; Kennung: LM8148)
Kroksund/Sundvollen - Karte -   - ersetzt durch Brücke / mögliche Fährstelle ????
Eikeren (Ekeren):  Sundet - Fiskumvandet / Fiskumvannet - Karte - Sundet - Fiskum : ?  - 1924 kleine seilgeführte Wagenfähre; ersetzt 1924 durch Eikernsundbru

Tinnsjø / Telemark: Mæl - Tinnoset
aufgegeben durch Strassenneubau entlang Tinnsjøen
- Karte -

- Info -

Tinnsjø : 1909 - 1938
Rjukanfos(s) : 1909 - 1969
Hydro: 1914 - 1944
Ammonia: 1929 - 1991
Storegut: 1956 - 1991
 
Kviteseid Vatn / Telemark:  Sundkilen i Kviteseid - Karte - 1897 - ca. 1906 1897 wieder Fähre, da die Brücke von 1861 verfallen war, ca. 1906 wieder Brücke:  "Sundkil bru"
Spjotsod - Smedodden
ersetzt durch Brücke
(- im Winter Einsatz einer Schwimmbrücke)
- Karte - Spjotsodd / Sprosodd Færge 1 / Kviteseid   bis ca. 1930er
Spjotsodd / Sprosodd Færge 2 / Kviteseid  ab ca. 1930er
- weitere Fotos: https://soge.kviteseid.no
Flåvatn / Telemark: Fjågesund - Østenå
ab 01.1987; aufgegeben nach Brückenbau 12.1997
- Karte -  Østenå / Fjågesundferga: 01.1987 - 12.1997 noch aufliegend in der Nähe der ehem. Fährstelle
Strengen - Ytre Flåbygd
ersetzt durch Brücke
- Karte - Ferje Strengen  
Lunde - Lundefaret - Karte - Ferje Lundefaret  
Tokevatn / Telemark:  Vefallsund:
Vefall - Kjenndalen / Tronstad
- Karte - Vefallsund: ? - 1957
Vefallsund II : 1957 - 16.12.1967
aufgegeben nach Brückenbau bei Straume
Heddalsvatn / Telemark:  Nautsund: Klevar - Farvolden
auch genannt:
Sanden - Farvolden
- Karte -  - ca. ersetzt durch Brücke
noch 1930
Hallingdalselva / Telemark: - Tollevsrud - Austvoll - Karte - - - Nachweis in Karte von 1918; heute Austvoll bru
Lioddensund / Brommafjorden - Karte - nn: ? - ...
nn: ca. 1917 (??) - 1935 (?)
Ferje Lioddensund 1935 - 1954

* ggf. neue Fähre 1917/1918 - Link -
Nisservatn / Nisserdal  / Telemark: 

https://fjoneferga.no/index.html
Fjonesundet 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fjoneferga

ungesicherte Informationen
- Karte - Ferje NN: ? - 1947

   
Ferje Fjonesundet: 1956 - 1976,  ab 1987 "Østenå" / Fjågesund lt. Ferjestatistikken 1967 zum 15.9.1967 eingestellt: "avløst av nytt vegsamband" 
- von der Kommune aber weiter betrieben
- Meldung von 1972: Nisserdal kommune hat einen Fährprahm gekauft
Nissen / Fjoneferga: 1976 - heute  vor 1976 ???
       
Fiskumvannet / Buskerud s.o.      
Slettebøvatnet
bei Egersund
Mjølhus - (Slettebø)     https://digitaltmuseum.no/011014460406/mjolhus-med-ferje-og-batsto
Oysteinevja / Vest-Agder:  bei Handeland / Sirdal - Karte - Handeland ab ca. 1924 zuständig: Veivesenet i Vest-Agder fylke
Suldalvatn / Rogaland:  Suldalsosen - Nesflaten - Roalkvam

Solheimsvik - Nesflaten
- Karte - Suldal 1885 - ? (1978)  + Tvillingane 1930er
Osen: 1913 - Ende 1940er

Suldalsporten: 1939 - 1978
aufgegeben nach Strassenneubau entlang des Suldalsvatn
Transportfähre   Kilen: 1962 - ?  
Ørsdalsvannet / Rogaland:  Odlandstø - Vassbø
Ørsdalsvannet i Bjerkreim kommune
- Karte - MK "Ørsdølen": 1963 - 1984  
Breimsvatnet / Sogn og Fjordane:  Førs (Førde) -  Lyndneset - Reed / Breim
1953 - 1965 Lyndneset - Reed
1965 - 1971 Førs - Lyndneset - Reed
- Karte - Breim: 1953 - 1972 Lyngneset
Horningdalsvatnet / Sogn og Fjordane:  Kjøs (Kjøsapollen) - Karte - ? - 1930er *Meddelelser fra Vejdirektøren 1930
-
Eikesdalsvatn / Møre og Romsdal:  Øverås - Vike - Hoem - Eikesdal - Karte - Eikesdal: 1960 - 1974
Mardøla: 1974 - 16.11.1990
aufgegeben nach Strassenneubau entlang des Eikesdalsvatn
Vike - Hoemsbu - Karte - Eikesdal: (ab 1974 ???)
       
https://www.kartverket.no/historiske/10/
https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart
https://www.nb.no/search?mediatype=kart&bibliography=Krigskart
zurück


zurück
© W. Langes, Dortmund 2003
http://www.fjordfaehren.de
Datenschutzerklärung
  email: fjordfaehren_@_gmx.de 
Anti-Spam: korrekte Adresse ohne/without/uten _ !!!