Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa
Start: Schweden - Finnland - Åland
Fährstellen in Finnland - früher und heute
lauttarantaan Suomi - ennen ja nyt
 -  Teil 1  - 
1. Südfinnland  Etelä-Suomen lääni
2. Westfinnland  Länsi-Suomen lääni
Åland  - s. Extraseite
unklare Fähren bzw. Fährstellen
Fährenregister Finnland SF Fährstellen Teil 2
3. Ostfinnland  Itä-Suomen lääni
4. Oulu  Oulun lääni
5. Lappland  Lapin lääni
ehemalige finnische Gebiete in Karelien - heute Russland
Bearbeitungsstand: 15.1.20120 
  Fährstellen

79 bestehende Fährstellen
161 aufgegebene Fährstellen

kleines Lexikon:
lautta - Fähre lautat - Fähren
lossi / lossila / lossit - Fähre
lautta-alukset  freifahrende Fähre
vaijerilossi - Seilfähre   lossit (vaijerilla) 
vajerfärja - Seilfähre
kapulalossi - "Taktstock-Fähre" - mittels Fährknüppel handgezogene Seilfähre
humppalossi - Polka-Fähre
huoltolossi - Transportfähre / Servicefähre
Teräslautta - Stalfärja
Potkurikäyttöinen teräslautta - Propellerdriven stälfärja
 FinnFerries
http://lautta.netmaantielissi /-lautta  Strassenfähre
yksityislossi /-lautta private Fähre
potkurilautta - propellergetriebene Fähre
junalossi - Eisenbahnfähre
höyrylossi - Dampffähre
Lossipaikka - Fährstelle
lauttaranta - Fähranleger
 
Lautta rannassa - Fähranleger
...joki - ...fluss
...salmi - Meerenge
...saari - Insel
 
  1. Südfinnland  Etelä-Suomen lääni  9 / 15  Bereiche 01 Uusimaa / Nyland, 05 Kymi / Kymmene,
04 Teile von Häme /Tavastland
   
0
1
0
1
Emäsalo / Emsalö
Insel Emäsalo - Tolkkinen/Tolkis (Porvoo Kommune)
298 m

- Kartenlink  - 
Emäsalon lautta / Emäsalon lossi

- Seilfähre: 1950 - ?
- nn (15-to-F.): ? - ca. 1971 (dann Pellinki Färjan II
)
- 1982: 60-to-Fähre
- Lossi nro: 151: (1971)? - 12.1992
1963 - Emsalö: Seilfähre für Emsalö Byväglag ca. 1950/1951
- ab 12.1992 Brücke: Emäsalon silta
- Reichsstrasse 1543 Porvoo - Emäsalo
 
0
1
0
2
Korssundet
165 m / zur Insel Barölandet
Korssundetin lossi
- nn: ? - 1982  (42-to-Fähre)
-> Kartenlink- - Reichsstrasse 1104 Inkoo - Barösund
- ab 1982 Brücke
 
0 1
0
3
Skåldö / Skäldö
Grobbfjärden
459 m
Skåldön lossi:
- Lossi nn:
1966 - ?
- Lossi nn: 1971 (?)  - ? (33-to-F. ?)
- nn: ? - ? (1982: 42-to-Fähre)
- Lautta nro:156: (?) - 1994 (?) dort gesehen auch 2003
- Lautta nro:144: 1994 (?) - 2022 (Planfähre)
- Lautta nro:199: Sommer 2011
- nn (150-to Hybrid-Seilfähre): 2022 - ...
- nn: als feste Reservefähre
-> Kartenlink -
- Fährstelle Nr. 20: Skåldö - Strasse Nr. 1002 Tammisaari - Skåldö
- für 1965 angegeben: Bau eines Beton-Fähranlegers

- Fährstelle 459 m lang
- Karte
- Sommer / Winterfähre
 
0
1
0
4
Barösund

288 m
- nn: (1995: 42-to-F.)
- Lautta nro:151: (2001) ? - 2011

- Lautta nro:184: Planfähre ab Herbst 2011 - ...
-> Kartenlink - - Fährstelle Nr. 21: Barösund - Strasse Nr. 1104 Fagervik - Barösund
- noch nicht 1971
Karte
 
0
1
0
5
Pellinki / Pellinge: 
Tirmo / Festland - Insel Sundön (Pellinki)

250 m
Pellingin lossi:
- freifahrende Fähren:
- Pellinge Färjan I: 1964 - 1971
- Pellinge Färjan II: 1971 - 1977
- Pellinge Färjan III: 1977 - 1983
ab 1983 seilgeführte Fähren:
Lossi nro: 165: 1983 - 1993
- Lossi nro: 151: 1993 - 2001 
 
- Lautta nro:184: 2001 - 08.2011
- Lautta nro:199: 08.2011 - ca. 2014 (?)
- Lautta nro: 202: ? - ... (Planfähre ab ca. 2014)
-> Kartenlink - - 1964 Einrichtung einer freifahrenden Fähre Tirmo - Sandviken - Länge ca. 3 km

- ab Anfang 1970er Jahre Verlegung der Fährstelle und dadurch Verkürzung auf 1,5 km Länge.

- heutige Fährstelle: Pellinki - Strasse Nr. 11860 Pellingin pt
mittels Seilfähre ab 1983, Fährstelle jetzt 277 m lang
- Info -
 
0
5
0
6
Lamposaari
Insel Lamposaari - Koulu

397 m / 380 m
Lamposaaren lossi:
eingerichtet 1963
- nn: 1963 - ? vinschangetriebene 30-to-Stahlfähre (Bj. 1963) "Vintturivetoinen teräslautta - Vinschdriven stälfärja"

- Lautta nro:150: ? - ca. 2000, bis ca. 2010 (?) als Reservefähre dort stationiert
- Lautta nro:159: ? - 2000
- Lautta nro:187: ca. 2000 ? - ca. 2008 (?); ab ca. 2013 wieder als Reservefähre
- Lautta nro:195: ca. 2009 - ...(Planfähre)
- Lautta nro: 192: ab Sommer 2011 - ca. Anfang 2013 Reservefähre
-> Kartenlink - - lt. Foto zwei Fähren !
- Fährstelle Nr. 56: Lamposaari - Strasse Nr. 14826 Utrasaaren pt
- Fotos Fährstelle -
 
0
5
0
7
Kyläniemi
Kutvele (Puttola) - Insel Kyläniemi 479 m
Kyläniemen lossi
- nn (1982: 42-to-F.)

- nn p
- Lautta nro:195: ? - ca. 2009
- Lautta nro:187: ab ca. 2008 - 11.2012
- Lautta nro: 154 - Umbau/Neubau "FIN6": ab 11.2012
-> Kartenlink - Fährstelle Nr. 22: Kyläniemi - Strasse Nr. 14866 Kyläniemen pt
- Brücke geplant, Fährstrecke 479 m lang
- noch nicht 1938

- Fotolink - Fotolink -
 
  Jussilansalmi
Insel Suuri Jänkäsalo -# Jussilanniemi
(Gemeinde Taipalsaari)
Jussilansalmen lossi / Jänkäsalon lossi
- Lossi 169: ab Herbst 2005 - ...
-> Kartenlink - private Fähre der "Jänkäsalon tiekunta" (Järkansalo Strassengenossenschaft), 42 to Tragfähigkeit, gepachtet von Suomen Lauttaliikenne Oy 
- andere Info: Fährstelle erst ab Herbst 2005
 
  Mietinsaari
Insel Mientinsaari - Raikaamäki (Karhusalmi)
Mietinsaaren lossi / Karhusalmem lossi
- Lautta nro:161: 1995 - ... 
-> Kartenlink - private Fähre: betrieben durch: Mietinsaaren yksityistiekunta
- eingerichtet 1995

- n-w. Imatra, Gemeinde Ruokolahti
- Info -
 
  Suomenlinna (Helsinki)
1. Salutorget - Sveaborg / Suomenlinna
 

2. Skatudden - Sveaborg / Suomenlinna

- Suokki: 1952 - ... (- ex. "Suomenlinna-Sveaborg")
- Tor: 1952 - ...
- Suomenlinna II: 2004 - 

- Ehrensvärd: 1978 - ...

-> Kartenlink - -  
  Helsinki - Isosaari Isosaari 2018 - ... - -  
  aufgegebene Fährstellen:
  Box - Ängesholmen  / Insel Torsö
Boxsund
Boxfärjan
- nn (handbetriebene Seilfähre): 10.1960 - 1964
- 1964 Umbau des Fähranlegers
- nn (34-to-Motorfähre): 1964 - 1970
-> Kartenlink - - 1970 aufgegeben, da die Skåldö - Fähre über den Grobbfjärden 1966 und eine  Brückenverbindung zwischen Skåldö und Torsö eingerichtet worden war.  
  Helsinki: Kulosaari
Straßenbahnfähre
- Brändö: 1910 - 1934 -> Kartenlink - Kulosaari tram ferry  
  Käkisalmi / Käksalmi
am Pulkkilanharju - am See Päijänne, nördl. Lahti
Käkisalmen lossi: ? - 1940

-> Kartenlink -
- ab 1940 (?) Brücke
- Reichsstrasse 314
xx
  Pulkillansalmi 
am Pulkkilanharju - am See Päijänne
900 m / ab 1949: 195 m
nördl. Asikkala / nördl. Lahti
Pulkkilanharjun lossi / Pulkkilansalmen lossi:
- nn: ? - (1948/1953) - ? 12-to-Stahlfähre, von Motorboot geschleppt
nn: ? - 1970
- 1949 Verkürzung der Fährstelle durch einen Damm über den Vähäsalmi (Insel Vähäsaari)
- Brücke Pulkillansalmi ab 1970
xx
0
4
0
2
Kalkkinen:
Kalkkinen - Kymentausta

220/230 m
(Asikkala Kommune, nördl. Lahti)

-> Kartenlink
Kalkkisten lossi:

- nn: ? - 1937

- Kalkkisten lossi: 1937 - ? 12-to-Stahl-Fähre
- nn: ? - 1957 (für 1948, 1953
angegeben handgezogene als 8-to-Stahl-Seilfähre)
 
- Lossi nro:xxx: 1957 - ? (Motorfähre)
      (1982: 42-to-F.)
- Lossi nro:xxx: ? - 28.9.2000 (44-to-F.)  - Fotolink 1981 -
- Fährstelle seit 1860
- Reichsstrasse 16729 Laukaa - Simuna

- Fährstelle schon seit 1860, ab 28.9.2000 Brücke
"Kalkkisten lossi alkoi kuljettaa matkalaisia Kymenvirran yli 1860. Lossi vaihtui 12 tonnia painavaksi
ossiksi 1937, mutta toimi kuitenkin kapulalossina aina vuoteen 1957, jolloin vasta rupesi kulkemaan moottorilla. Lossin tilalle valmistui silta vuonna 2000."
Quelle
 
  Hopeasalmi

zur Insel Judinsalo
Strasse 612, östlich des Päijänne-See
Hopeasalmen lossi
- ?
-> Kartenlink -
 Bildquelle nicht mehr aufrufbar  Foto von 1978 ?
 
0
6
0
6
Korkeasaari
(Korkeasaarensalmi)
Aldanpää - Insel Vehkasalo, 127 m / 103 m
Korkeasaarensalmen lossi

- nn: 1962 - ? (1962 vinschbetriebene 33-to-Fähre /  "Vintturikäyttöinen lautta - Vinschdriven färja")
- nn ? - 1983: 42-to-Fähre
-> Kartenlink - - Reichsstrasse 612 Sysmä - Luhanka
- ab 1983 Brücke
 
0
9
0
3
Vuoksensalmi
Vuokseniemi - Insel Keihäsniemi, 135 m / 112 m
Vuoksensalmen lossi:

- nn: 1964 - ?  (1964: vinschbetriebene 33-to-Fähre / "Vintturikäyttöinen lautta - Vinschdriven färja")
- nn: ? - 1983 (42-to-Fähre)
-> Kartenlink - Reichsstrasse 612 Sysmä - Luhanka
- ab 1986 Brücke
- Foto 1983
 
           
           
  Sarvsalö / Sarvisalo
Virvik - Insel Sarvisalö
über den Korsfjärden / Sandsundet
s.-ö.- Porvoo
-> Kartenlink -
Sarvsalon lossi
-
- Lossi nn: 1951 - (1971) ? (ab 1971 dann: Pellinki Färjan II)

- schon in Karte 1938
- ab ?? Brücke an anderer Stelle
 
           
0
5
0
1
Hirvikoski:
Vastila - Palonmäki
168 m / 156 m

-> Kartenlink
Hirvikosken lossi:

(handgezogenen 4,5-to-Holzfähre / Info)
- für 1948 angegeben: handbetriebene 4,5-to-Holzfähre
- 1947 - ?: Nachweis einer Reservefähre (handgezogenen 9-to-Holzfähre, Bj. 1947)

- nn: 1952 - 1964 (?)  (1952: 12-to-Stahlfähre, motorgetrieben)
- nn: 1964 - 1982 (?) (1964: 33-to-Stahlfähre)
- nn: ? - 1984  (1982: 33-to-Stahlfähre)
Karte 1938 - ab 12.1984 Brücke
- Reichsstrasse 3532 Siltakylä - Vastila
 
  Vuosalmi
Vuosalmi / Härskiänsaari - Utula
Insel Härskiänsaari 150 m

- Kartenlink -
Härskiänsaaren lautta
Vuosalmi / Vuosalmen lossi

1920er  -  Bildquelle -  CC BY 4.0 
- in Karte 1918 nichts
- 1921 - 1936 (?),

-  Insel Härskiänsaari bei Ruokolahti / nord-westl. Imatra, heute keine Verbindung mehr
- Härskiänsaari - Soinila / Soinilansalmi, dort Damm ab ca 1962, vorher keine Fähre


- noch 1984 als private Fähre
 
0
5
0
2
Ukonsalmi
Ukonsalmi (Insel Salosaari) - Ruokolahti
280 / 252 m

-> Kartenlink  - 
Ukonsalmen lossi / "Ulkosalmen lossi":

- handgezogene Seilfähre: ? - ?
- für 1948-1952 kein Nachweis!
- nn: ? - 1968 (1953 motorgetriebene 16-to-Stahlfähre)

- Lossi nnn: ? - 1985 (33-to-Fähre)

 Karte 1938
- Reichsstrasse 4062 Ruokolahti - Äitsaari
- in Karte von 1938 und 1918

- ab 11.1985 Brücke
xx
0
5
0
5
Toijansalmi - Toija
-> Kartenlink - 126 m
Toijansalmen lossi / Toijalan lossi :
- nn:  

- Lossi xxx: ? - 11.11.2004 (1982/1995: 44-to-F.)
 
1963
- Reichsstrasse 14813 Taipalsaari - Vekkataipale
- ab 1.11.2004 Brücke
 
  Kirjamoinsamli
Saimaanhauju - Kuivaketvele
Taipalsaari
360 m

-> Kartenlink -
Kirjamoinsalmen lossi / Kirjamon lossi

- nn: 1942 - 1952 (für 1948/49/52 angegeben: propellergetriebene 12-to-Seilfähre)
- nn: 1953 - 1963 (ab 1953 angegeben): 20-to-Motor-Seilfähre
- Strasse Taipalsaari  - Lappenranta
- erst 1942 in Betrieb genommen
- Damm / Brücke ab 1964
 
0
5
0
3
Pappilansalmi
Kaukas - Pieni Lampossari
Lauritsala / bei Lappenranta 223 m / 122 m

-> Kartenlink

- Fotos Fährstelle -
- Fährstelle 2012 -
Pappilansalmen lossi

- nn: 1955 - 1964 (1955: propellerangetriebene 12-to-Stahl-Seilfähre)
- nn: 1964 - ? (1964: propellenangetriebene 38-to-Stahlfähre)
- 2 Fähren ?? (1982: 60-to-F.)
- Reichsstrasse 4081 Lauritsala - Taipalsaari
- 1989 ersatzlos aufgegeben, Straßenumlegung und Brücke an anderer Stelle   - Fotolink
 
       
  Varis-Lavola
südl. Lappenranta
- kleine Holzfähre - Kartenlink - - Fotonachweis - Foto -  
  Hartunsalmi
Huuhtsalo - Kännätsalo
westlich Lappenranta
Hartunsalmen lossi
- hölzerne Fähre
- ? - 1975: eiserne seilgeführte Fähre (6 PKW):
- Kartenlink - - Infolink - Info -
- Brücke ab 1975
 
  Tullisalmi
Kuikkala - Insel Kattelusaari
nördl. Lappenranta
  -> Kartenlink - 1966 eingestellt;
andere Info: Brücke an anderer Stelle ab 1980
Gemeinde Taipalsaari
 
0
4
0
3
Kellosalmi - Insel Virmailansaari, 83 m

Padasjoki
Kellosalmen lautta
- einfache Fähre (kapulalossi): 1952 - 1966
- Lossi xxx (motorbetriebene 42-to- Fähre): 1966 - 1986
-> Kartenlink - in Karte 1947 noch keine Fähre
- ab 1986 Brücke

- Reichsstrasse 14173 Padasjoki - Virmailansaari
 
           
0
5
0
4
Tapola - (Mattila/Mankala)
über den Kymijoki (n-w. Iitti)
170 m
Tapolan lossi:
- nn: ? - ? Foto 1949

- nn: ? - ?  (1982/1995: 12-to-Fähre)
- nn (33-to-Fähre) - ?
-> Kartenlink - - Reichsstrasse 14510 Mankala - Tapola
- noch 1995, ? ersatzlos eingestellt, Fährstelle noch gut erkennbar
 
  Sitikkala
über den Kymijoki (bei Iitti)
Sitikkalan lossi -> Kartenlink - - in der Nähe: ?? Sitikkalan lossi 1947 - 1949 ??
- Fährstelle noch gut erkennbar
 
           
  Kuusankoski (Kuusaanniemi)
bei Kouvola

200/210 m, über den Kymijoki
Kuusaan lautta / Kuusankosken lossi

- nn: 1891 - ...
- ab 1927 staatliche Fähre, dann Stahlfähre
- für 1943 eine Reservefähre nachgewiesen

- nn: ? - 1949 (1948: 9-to-Motor-Stahlfähre)

-> Kartenlink -

- 1914
- Brücke ab 1949
- Info/Bilder -
 
  Kouvola
über den Kymijoki
Kouvolan kylän lossi - Kartenlink - - eingestellt  
  Vilppula
bei Kouvola über den Kymijoki
-> Kartenlink heute -
Vilppulan lossi

- Fotolink  - Fotolink 1937 -

- 1914
- südl. Kouvola -
- heute keine Fähre mehr
 
  Hallikkaanjoki
Hallikkala - Vallinkoski
96 m
südl. Imatra
Hallikkaanjoen lossi
- 1946 - ? : handbetriebene 7-to-Holzfähre (Bj. 1946)
- Kartenlink - - Info S. 53 - nur erwähnt  für 1947/1948, Brücke 1953 ?  
  Lillukka lossi
Vasa län
  Kiviholvi. — Stenvalv - für 1925 Neubau nachgewiesen  
  Ummeljoki - Myllykoski

über den Kymijoki, nördl. Anjala

-> Kartenlink
Ummeljoen lossi

- Lossi nn: 1931 - 1954 (handbetriebene 12-to-Fähre)

Karte 1938
- Fähre gebaut 1931 von A. Ahlström OY, Varkaus Tehtaan, B.-nr: 611;
- 12-to-Stahlfähre, 12,00 m l; 6,00 m b; 0,90 m Seitenhöhe; von Hand angetrieben / gezogen, noch 1961 existent und in gutem Zustand; 07.1961 versuchsweise Anbau eines 9-PS Mercury- Außenbordmotors
- Register Ky-29, später Ky-285 Virta
- Infolink -
- 1954 durch "Myllykosken silta" / "Keskikosken silta" ersetzt
 
  Sutela
über den Kymijoki, 160 m
Sippola, Anjala (Kymmene län)
1947/1953: Stälfärja, handdriven 12 t.   - Info - S. 38  
  Anjala
Anjala - Inkeroinen / Mämmälä
über den Kymijoki
- Infolink -

-> Kartenlink -
Inkeroisten lossi
Inkeroinen lautta / Anjalan lossi:
 
- Ruderfähre: bis Anfang 1900
- handbetriebene seilgeführte Fähre: ? - 1939
- Fotolink

 - 1914
- südl. Kouvola -
xxx 
  Hirvivuolle
über den Kymijoki
(südl. Itä-Vastila)
Hirvivuolteen lossi - Kartenlink - an Strasse 3562 Vastila - Myllykylä  
           
  Virta / Virran
(Gemeinde Iitti)
? - bei Iitin kirkonkylä bzw. Kymentaka, 150/140 m

-> Kartenlink -
Virran lossi: "kirkkoreki lautalla"

- Virran lossi: ? - 1926

- nn: 1926 - ?  (für 1926/1948/1953:  handbetriebene 10-to-Stahlfähre)

- Lossi nn: ? - 1964

Karte 1938
- 1926: neue Fähre
- Virran silta ab 1964  Hängebrücke ab 1959 ??
- Foto von ca. 1927
 
  Virtala
nord-westl. Iitti; über den Kymijoki
Virtalan lossi - Kartenlink - - aufgegeben
- Gemeinde Kausala-Iitti
 
  Keihässalmi
Insel Munapirtti/Mogenpört
südl. Pyhtää/Pyttis
Keihässalmen lossi 1960 - 1969 - Kartenlink Brücke ab 1969  
  Koskenniska - Huutotöyary
östl. Lathi, nördl. Iitti
Koskenniskan lossi:
Fährprahm
-> Kartenlink - - Fähre gebaut von A. Ahlström OY, Varkaus
- ab 1930er Brücke: Vuolenkosken silta
 
         


  2. Westfinnland  Länsi-Suomen lääni  43 / 46 Bereiche 02 Turku / Åbo, 04 Teile von Häme /Tavastland,
09 Keski Suomi / Mellersta Finland, 10 Vaasa
 FinFerries Werkstatt / Werft:  in Pansio/Turku 
- Infolink Skärgårdstrafik
 
  Region 2: Turku / Åbo      
0
2
0
1
Kokkila:
Kokkilla - Insel Kimitoön

Kokkila - Palstakulma
über den Kokkilansalmi nach Angelniemi

616 / 620 m
- nn
- nn: handbetriebene seilgeführte Pontonfärja: 1934 (?) - ?  (13 m lang, 8 to), schon 1935 von Motorboot längs des Seiles geschleppt
- nn: motorgetriebene 12-to-Stahlfähre (angegeben für 1949/1953)

- nn: Seilfähre: 1954 - ? (A. Ahlström OY, Bj. 1954, 40 PS-Seilantrieb, 20 to) - Foto 1960er -
- Lossi nn: ? - (1982 / 42-to-Fähre) - ?
- Lautta nro:xxx (60-to-F.) ? - 1995 

- Lautta nro:202: 1995 - (?) nicht Sommer 2014
- Lossi 199 (Planfähre ab ca. 2014)
- Kartenlink-   Karte von 1929

- Infolink,
- Wagenfähre seit 1934 - aber schon in Karte von 1929 !?
- Fährstelle Nr. 34: Kokkila - Strasse Nr. 1835 Kumpula - Kemiö
 
2
0
0
2
         
0
2
0
3
Parainen - Nauvo / Pargas–Nagu
(Paraisten-Nauvon lauttapaikan)

1950 - 06.1954:
Sattmark (Pargas) - Prostvik-Österviken (Nagu)

06.1954 - 1983:
Lillmälö (Pargas) - Prostvik (Nagu)   2853 m

ab 1983:
Lillmalö (neuer Anleger) - Prostvik

- Fix: 07.1950 - 06.1954 Prostvik-Österviken (Nagu) - Sattmark (Pargas)
        06.1954 - 12. 1955  Lillmälö (Pargas) - Prostvik (Nagu)
- Nagu: 12.1955 - 1983 (?)
- Nagu 2: ? - ?  als Reservefähre
- Meritie - Havsvägen: 1968 - 1988
- Replot 2: ca. 1969 (?) - ? (- ca. 2006 als Reservefähre)

- Falco: 1993 - 2017, ab 2017 Reservefähre
- Sterna: 1992 - (ca. 2023)
- Odil: 2006 - 06.2017
- Elektra: 06.2017 - ... 
- nn (Hybridfähre): 2023 - ...
- Kartenlink

- Video 1950er Jahre -
Nauvon uusi lossi oli 1950-luvun vesihirmu
- Färjan Fix erste freifahrende Fahrzeugfähre im Skärgarden
- Lossi 46: Parainen-Nauvo - Strasse Nr. 180 Kaarina - Korppoo
- Video Winter 2010 -
- geplant: ab 2023 nur noch 2 Hybridfähren
 
0
2
0
4
Vikom

Vikom (Lillandet) - Ernholm (Nagu / Nauvo, Storlandet)

590/600 m

Ernhom - Korsudden

 

- Kartenlink -

Vikomin lossi / lautta   -  Vikom färja:

- 16-To-Seilfähre: 1948 - 1960 ? (vorher in Kirjala und Rosnäs)
- 1949: motorbetriebene 8-to-Stahlfähre
- 1953 Neubau der Fährbrücken

- (1953: 12-to propellergetriebene Stahlfähre)

- "Vikom I" 55-To-Fährprahm: 10.1960 - 1986 (?) - Seilfähre
- Lossi 128: 1963 (?) - 1986 (55 to-Fähre im Sommer)
- seilgeführte propellerbetriebene Fähre
- nn: 90-to-Fähre (? - 1986)
- Info 1979/1982: 90 to-Fähre +
Karte 1965 - eingerichtet 1948, vorher Ruderfähre für Personentransport
- 1986 aufgegeben nach Brückenbau zwischen Lillandet und Storlandet etwas südlich der Fährstelle (Norrströmmenin silta)
- Reichsstrasse 180 Kaarina - Korppoo
- Straßenumlegung und Brücke an anderer Stelle
------
 
0
2
0
5
Nauvo - Korppoo / Nagu–Korpo
Fähranleger Pärnäs (Nauvo/Nagu) - Fähranleger Retais (Korppoo / Korpo)
über den Storströmmen 793 m
Retaisen lautta / Retainen
- Korpo: 12.1957 - ca. 1990

- Nagu 2 1968 (?) - ...; ab 1983 B-Fähre
- Prostvik 1 / Lossi 197: 1983 - ...
- nn (Hybrid-Seilfähre): 2023 - ...
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 45: Nauvo-Korppoo - Strasse Nr. 180 Kaarina - Korppoo  
0
2
0
6
Korppoo - Houtskari
ab 01.1961
Galtby (Insel Korpo/Korppoo) - Kittuis (Insel Houtskär/Houtskari) 8800 m

(ab 1962 Kombi-Route: Galtby - Olofsnäs/Norrskata - Kittuis/Houtskär)

Korppoo-Houtskär lautta
- Reserv I / Houtskär: 1961 - 1975 (?)

- Replot 2: 2013 - ... (Reserve)
- Mergus: 1984 - ...
 (einzelne Fahrten am Tag)
- Merituuli: 1988 - 2013
- Stella: Anfang 2013 - ...
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 44: Korppoo-Houtskär-Norrskata - Strasse Nr. 1800,12007 Korppo-Houtskari, Norrskatan pt


- andere Info: Galtby - Kittuis (Houtskär) erst ab 1962, da der Anleger Galtby nicht fertig war. Stattdessen ab 15.12.1960 Verbindung Pärnäs/Nagu - Kittuis mit Fähre Korpo bis 1962
 
Korppoo - Norrskata

ab 12.1962 Route: Galtby - Olofsnäs/Norrskata - Kittuis/Houtskär 3900 m

Galtby (Insel Korpo/Korppoo) - Olofsnäs (Insel Norrskata)

- Reserv I / Houtskär: 1962 - 1975 (?)
- Mergus: 1984 - ...
(Planfähre ab 2013 - 2022)
- Replot 2: 2013 - ... (Reserve)
- Merituuli: 1988 - 2013
- Stella: Anfang 2013 - ... (nur einzelne Fahrten am Tag)
- Aura (geplant ab ca. 2023
- Kartenlink  
0
2
0
7
Kirveenrauma
Röölä - Insel Airismaa 339 m
Kirveenrauman lossi
- Lossi xxx: 1961 - ? (1982/42-to-Fähre)
- Lossi xxx (70-to-F.): ? - 07.1999
-> Kartenlink - eingerichtet 1961, 
- Reichsstrasse 1890 Naantali - Rymättylä
- ab 07.1999 Brücke
 
0
2
0
8
Hämmärönsalmi:
Airismaa - Aaslaluoto 320 m
Hämmärönsalmen lautta
- Lossi nn: 1961 - ?

- Lautta nro:177: ? - ? (1982: 42-to-F.)
- Lautta nro:185: 2003 - ... (Planfähre)
- Kartenlink - eingerichtet 1961
- Fährstelle Nr. 29: Hämmärönsalmi - Strasse Nr. 1890 Rymättylä - Hanka
- Fährstrecke 320 m
 
0
2
0
9
Verbindung von Taivassalo zur Insel Gustavs/Kustavi 
(= alter Postweg Schweden - Åland - Finnland):

1. Rahin
Rahinranta (Kustavi) - "Helsinki" / Taivassalo

2890 m

Helsingin-Rahiin lossi /
Rahmkylän - Helsinginrannan lautta:

- Ruderfähre (4 x 11 m): ? - 1932
- vom Motorboot geschleppter Stahlponton: 1932 - 1948 (vorher in Lappdal)
- nn: für 1939 ein neuer geschleppter Stahlponton erwähnt (Link); für 1948 mit 12-to angegeben
-> Karte -
US-Karte 1950
- ca. 3 Meilen lange Fährverbindung
- Wagenfähre ab 1932
 

- Info- und Fotolink -

- Fotos der Fährstelle 2014 -

 
1948 Umlegung der Strasse und Einrichtung der neuen Fährstelle

2. Kaitainen

Taivassalo - Kaitainen (Gustavs/Kustavi)

380 m / 350 m
Kaitaisten lossi

eingerichtet 1948
- nn: 1948 - 1956: 12-to-Motor-Stahlfähre

- nn: 1956 - ?: 20-To-Seilfähre
1964/65 Umbau der Fährstelle
- Lautta xxx: ? - 1982

- Lautta nro:xxx: ? - 1982
( 53-to-Seilfähre + 90-to-seilgeführte, propellerbetriebene Fähre ??)
-> Karte

Karte 1983
- ab ? Einsatz von zwei Fähren
- ab 1982 Brücke,
- Fotos der Fährstelle 2014 -
 
0
2
1
0
Vartsala:
Vartsala - Kustavi / Insel Kivimaa

1947/1953: 1105 m, später 953 m

Vartsalan lautta

- 1941 - ?: Stahl-Fährprahm (Bj. 1941), Teräslossi hinattava /  Stälfärja för bogsering
von einem Motorboot bugsiert
- ab 1947 - ? : Motorboot "Vartsala" für 18 Personen; für den Fährprahm
- 1949 - ?  geschleppter Stahlprahm (12 To, Bj. 1949, A. Ahlström Oy): (noch 1956)

 +  Motorboot "Kivimaa" (40 PS)
- 1953 angegeben: Motorboot "Rahi"

-
- Lautta nro:144: 1979 (?) - 1994

- Lautta nro:198: 1994 - ...
- Kartenlink - ab 1949 als Wagenfähre
- Fotolink
- Fährstelle Nr: 33, Strasse Nr. 192 Raisio - Kustavi
 
0
2
1
1
Merimasku
über den Kirkonsalmi
150 m

video 2014 -
Merimaskun lautta / Kirkonsalmen (Kirkkosalmen) lossi:

- Ruderfähre: ? - 1926
als staatliche Fähre ab 1921

- handgezogene Seilfähre (Holzprahm): 1926/27 -  1939 (5 x 10 m, 6-to)

- 1943 neue handbetriebene Holzfähre
- für 1948 angegeben: 9-to-handgetriebene Holzfähre - Info -

- Seilfähre: 1939 - 1952/56 (Wärtsilä-Yhtymö Oy, 1939, 9-to-Motorfähre)
- 1953 - ? (1953: motorangetriebener 16-to-Fährprahm ("konelossi")
- Lossi nn: ? - 1972 (1960er Jahre: 33-to-Fähre)
- Lautta nro:183: 1972 - 2002 (1982: 42-to-F.)
- Karte

- Karte 1923
- Reichsstrasse 1930 Mietoinen - Rymättylä
- 10.2002 Brücke, Fährstrecke 150 m, schon 1926,
- Videolink
0
2
1
2
Kutala
Kiurala (Karkku) - Insel Kutulansaari
200 / 182 m, über den Hulttistenvuolle


-> Kartenlink Kutala lossi -
Kutalan lossi:

- handbetriebene seilgeführte 12-To-Stahlfähre: 1938 - (?)
- für 1948/1953 angegeben handgetriebene 12-to-Stahlfähre
1964 Umbau der Fährstelle
- Lossi nn: (1964/65 ?)  - Stahlfähre ?
- nn: ? -
1991 (1982/42-to-Fähre)

1930
- Reichsstrasse 2501 Karkku - Tottijärvi
- ab 1991  Kutalan silta (Brücke)
 
  Kutala
Insel Kutulansaari - Rainio
200m, über den Kutalanvuolle
- Kutalanvuolle lossi:
- nn: ? - ?
-> Kartenlink - - ab ? Brücke
- neue Betonbrücke ab 1955
 
0
2
1
3
         
0
2
1
4
Lövö:
Lövö - Söljeholmen
396 m
Lövön lautta
- nn: 1965 - ? (für 1982 angegeben: 42-to-Fähre)

- Lautta nro:199: 1995 (?) - 05.2011
- Kartenlink - eingerichtet 1965, 27.05.2011 durch Brücke ersetzt, Fährstrecke 369 m, 
- Fährstelle Nr. 12: Lövö - Strasse Nr. 1830 Dragsfjärd - Kasnäs
 
0
2
1
5
Harvaluoto
Niemenkulm - Insel Harvaluoto (über den Hiirsalmi) 258 m
Harvaluodon lossi  / Hiirsalmen lossi:
- handbetriebene Seilfähre: ? - 1963
- Motorfähre 1963 - ?

1965 Umbau der Fährstelle

- Lossi nn: ? - ? (1982: freifahrende 42-to-Fähre)
- Lossi nn (freifahrende 60-to-Fähre): ? - 1998
- Karte - ab 1998 Brücke: Harvaluodon silta, Infolink - Infolink -
- Reichsstrasse 12195 Piikkiö - Harvaluoto
- Fährstelle 258 m lang
 
0
2
1
6
Karhiniemi
Karhiniemi - Manninmäki / Huittinen, 211 m
über den Kokemäenjoki

- Karte
Hulttisen lossi
Karhiniemen lossi

- Anfang 1900 erste hölzerrne seilgeführte Fähre

- 1931 - ? Verwendung der Keikyä-Fähre

- erste motorisierte Fähre bis Ende der 1960er-Jahre

- Lossi xxx: Ende der 1960er - 11.1987 (42-to-F.)

1930
- ab 11.1987 / 01.1988 Brücke
- Reichsstrasse 12871 Huittinen - Karhiniemi
 
0
2
1
7
Kivimo
Kivimo - Roslax (Houtskär)
169 m


Kivimon lautta
- Lautta nro:178: ? - 08.2011
(1982: 42-to-F.)
- Lautta nro: 167: 31.08.2011 - ... als modernisierte/neue 60-to-Fähre - Infolink
- Kartenlink

- Foto 2014
- 169 m lang, 
- Fährstelle Nr. 10: Kivimo - Strasse Nr. 12003 Mossalan pt
- ca. 37 ml, 60 to; Teijo APX-Metall: unter Weiterverwendung eines alten Fährenrumpfes
 
0
2
1
8
Mossala:
Mossala - Björkö 354 m

Mossalan lautta
- Lossi 174: ? - nach 2003
(1982: 42-to-F.)
- Lautta nro:177: (nach 2003) ? - 10.2011
- Lautta nro: 176: 10.2011 - ...  als modernisierte/neue Fähre - Info-
- Kartenlink - - Fährstelle Nr. 28: Mossala - Strasse Nr. 12003 Mossalan pt
- noch nicht 1971
 
0
2
1
9
         
0
2
2
0
Våno:
Våno - Mielisholm    249 m
Vånön lautta
- nn: (1982: 42-to-F.)
- Lautta nro:201
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 18: Våno - Strasse Nr. 12027 Atun pt  
0
2
2
1
Attu
Attu - Mielisholm
203 m / 160 m
Atun lautta / Attu lossi
- 1982: 42-to-Fähre
- Lossi nro: 179: ? - 09.2003
- Karte -
- Luftbild zeigt noch die Fähre -
ab 09.2003 Brücke, Fährstrecke 203 m  
0
2
2
2
Pinoperä
239 m
Pinoperän lautta
- nn ? - ?
- Lossi 175: 1972 (?) - 31.8.2006 (1981: 42-to-F.)
- Karte - - Fährstelle Nr. 14: Pinoperä - Strasse Nr. 12241 Kahiluodon pt
- ab 31.8.2006 Brücke, Fährstrecke 239 m,
 
0
2
2
3
Högsar:
Ängholm / Högsar - Grännas (Storlandet) 319 m

Elektrobetrieb ab 20.9.2018
Högsarin lautta
- nn: ? - ?    (1982: 42-to-F.)
- Lautta nro:182: ? - ... (Planfähre)

- Lautta nro: 175: (Sommer 2012)
-> Kartenlink - Fährstelle Nr. 15: Högsar - Strasse Nr. 12019 Högsarin - Grännäsin pt
- bestand schon 1965, nicht nicht in 1955 !
- 44-To-Fähre ab 1972

- ab 1.10.2011 von FinFerries / Finlands Färjetrafik Ab betrieben; Angebotsphase bis 31.12.2014
 
0
2
2
4
Saverkeit:
Saverkeit - Houtskari 428 m
Saverkeitin lautta
- (1982: 42-to-F.)
- Lautta nro:181: ? - ...
- KarteKartenlink - - noch nicht 1971
- Fährstelle Nr. 16: Saverkeit - Strasse Nr. 12005 Saverkeitin pt
 
0
2
2
5
Nagu /Nauvo
Ernholm - Biskopsö
148 m
- Kartenlink -
Biskopsön lossi
(in Karte 1965) - 1986
- Lossi xxx (freifahrende 33-to-Fähre/1977):
- Lossi nn: ? - 1986 (1982 / 42-to-Fähre)
Karte 1965  - 1986 durch Brückenbau ersetzt: Norrströmmenin silta
(Verbindung Lillandet - Nagu/Nauvo)

- nicht in Karte 1955 !!
 
0
2
2
6
Vattkast

Korpo - Wattkast (über den Retaissund) 169 m
Wattkastin lautta / Vattkastin lossi
- Lossi nn: 1975 - ?

- Lossi 173: (?) - 23.7.2004  (1982: 33-to-F.)
- Karte - - 1975 eingerichtet, 07.2004 durch Brücke ersetzt
- Fotolink -
 
0
2
2
7
Skagen
Jumo - Iniö

Durchgangsfähre im Skärgardens Ringväg ab 1997

- Lautta nro:172: 1983 - ?
- Lautta nro:164: 1997 (?) -  ca.03.2013 (Planfähre, aber nicht Sommer 2010 !)

- Lautta nro:175: 2010 (Sommer)
- xxx   03.-05.2016

- Vikare ab 06.2013 - 2022
- Lautta nro:144 : 2023 - ...
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 43: Skagen - Strasse Nr. 12230 Iniön pt
- Seil-Fähre erst ab 1983, vorher unregelmäßige Bootverbindung

- ab 1997 Aufteilung in zwei Fährverbindungen: Fährstelle Skagen + Fahrt über die Insel Jumo + Fährstelle Kannvik - Heponiemi
- Fährstelle Nr. 43: Skagen - Strasse Nr. 12230 Iniön pt
- Betrieb der Fährstelle bis 05.2016 durch FinFerries
-- Betrieb im Ausschreibungszeitraum 3.6.2013 - 31.12.2017: Nordic Coast Line, Porvoo
-- im Ausschreibungszeitraum 1.1.2018 - 31.12.2022: Kymen Saaristoliikenne Ab (Skagen Lautta Oy)
 
           
0
2
2
8
Ulkoluoto / Utö
Insel Ulkoluoto/Utö - Insel Niksär/Niksaren über den Niksorströmmen
Ulkoluodon lossi
Niksaaren lossi:

- Lossi nro:176: ? - 2007
-> Karte - ab 07.2007 Brücke
- noch nicht 1971
- Fährstelle Nr. 11: Ulkoluoto - Strasse Nr. 12084 Nixorin pt
 
           
           
  Ön / Öjen
Lillandet (Nagu) - Insel Ön/Öjen
Sandön lossi:
- Lossi 129: ca. 1967 - ?
- Lautta nro:180:
- Kartenlink - private Fähre: Sändö väglag
- zur Insel Sandö Brücke:  früher Fähre ???
 
  Pettu
Insel Pettu/Pettun - Insel Ulkoluoto
Petun lossi:
- Lautta nro:172: ? - ...
- Kartenlink - private Fähre: Betreiber: Pettu Färja Väglag
- Fährstrecke 600 m
 
           
  Anfänge des Fährverkehres im Skärgårdens Ringväg (Skärgårdsvägen - Saaristotie)
Nordverbindung
- - - Nordverbindung von Iniö nach Gustavs über die Insel Jumo  
  - Postboot von Postverket:
Grönvik (Gustavs) - Iniö

1963 - 1977:
- Laupunen/Löpö (Gustavs) - Norra Jumo (Jumosund / Iniö)

1977 - 1995:
- Parattula (Gustavs) - Norra Jumo (Jumosund / Iniö)

1995 - 1997
- Kivimaa (Gustavs) - Norra Jumo (Jumosund / Iniö)

1997 Umlegung nach Hepioniemi

- "Pietari Brahe": 1962 - 1963
- Inijo: 12.1963 - 1975
-
Hitis: 1975 - 1977

- Jurmo: 1977 - 1984 (4 PKW)
- Jurmo II: 1984 - 1995
- Aurora: 12.1995 - 1997
- Kartenlink -

- noch ungesicherte Angaben!

 
  - Laupunen/Löpö  (Gustavs - Anleger Parattula) - Skagen Anleger Jumo (Iniö) -  Anleger Dalen (Iniö) - Keistiö - Mossala -  (Houtskär) - Åvensor 
(an bestimmten Wochentagen)
- "MS Klara": 1969 - Anfang 1990er -  - Infolink - noch ungesicherte Angaben! - 1965 - ? verkehrte MS Klara auf der Linie Åbo/Turku - Iniö - Brändö (Åland) - Karte

- bis 1981 Touren auch von Keistiö - Åselholm - Själö - Nåtö - Torsholma (Åland) - Karte

 
  -  
  ab 1997 Skärgardens Ringväg:
Aufteilung in zwei Fährverbindungen: 
- Fährstelle Skagen+ Fahrt über die Insel Jumo + 
- Fährstelle Heponiemi - Kannvik
 
  Anfänge des Fährverkehres im Skärgårdens Ringväg (Skärgårdsvägen - Saaristotie)
Südverbindung
ab 1981 Verbindungen nach Roslax/Houtskär
- "Karin": 1981 - ?
- Hitis: 1981 - ?
- noch ungesicherte Angaben! - Südverbindung von Iniö über die Inseln Nordanlands und Björkö nach nach Houtskär  
  -  
  Mossala - Dalen 
(Houtskär - Iniö)
Skärgardens Ringväg ab 1997 (Sommerroute Mai - August/September)
Saariston rengastie (Houtskari–Iniö)
Reitti / rutt 12

- Korpo / Inimo: 1996 (?) - 2004 (nur Sommerverkehr)
- Antonia: 2005 - ...
- Kartenlink - - "road ferry" ab 2007, vorher kostenpflichtige Fähre
- ab 2009 - ca. 2017 Ganzjahresbetrieb
dann wieder nur Sommerroute
 
  ab 1997 
Heponiemi - Kannvik
Heponiemi (Kustavi/Gustavs) - Kannvik (Insel Jumo, Gemeinde Iniö)
Reitti / rutt 1
- Aurora: 1997 - 2017
- Aura: 2017 - ca. 2023
- Sterna: geplant ab 2023 - ...
-> Kartenlink - Fährstelle Nr. 63: Kustavi-Iniö - Strasse Nr. 1922 Kustavi - Iniö  
           
  - Turku - Pärnäs - Nötö - Aspö - Jurmo - Utö - Kökar
- Pärnäinen - Berghamn - Nötö - Aspö - Jurmo - Utö
Reitti / rutt 10

- Karte der Route -
- Utö: ? - ?
- Eivor: 1990 - ca. 2006

- Aspö: 1996 - 2017
- Eivor (II): 2006 - ...
- Kökar (Reserveeinsätze) (Angebotszeitraum 4.5.2014 - 31.12.2019)
- Kartenlink - Ausschreibungszeitraum 2014 - 2019: Työyhteenliittymä Utön Liikenne (Saariston Meritie Oy, Kuljetus-Savolainen Oy, Archipelago Lines Oy)  
  Keistiö:
Iniö - Keistiö
- Lautta nro:113: 1993 - ?
- Lautta nro:183: 2002 (?) - 2011
Lossi 177 (Planfähre ab 2011)
- Kartenlink - Fährverbindung mit Seilfähre erst ab 1993
- 1602 m lang !

- Fährstelle Nr. 62: Keistiö - Verbindung Keistiö - Dalen
 
Palva:
Insel Palva - Teersalo
1000 m
- ex. Viggen (II): 1987 - ca. 1990
- Lossi xxx (33-to-Fähre): ? - ?
- Lossi nn (44-to-F.): ? - 1999 

- Lossi 185: 1999 - 2003
- Lautta nro:179: 2003 - ...
- nn (größere Fähre ab ca. 2020/22
- Kartenlink - noch nicht 1971, ab 1977 ?
- Fährstelle Nr. 48: Palva - Strasse Nr. 12246 Palvan pt
 
1
0
0
2
Bergö
Bergö - Bredskäret

1166 m

Bergön lautta
- Bergö - Lossi 143: 1962 - 1974 (freifahrende Fähre)

- Lossi 184: 1974 - 1985  (60-to-Seilfähre)
- Lossi 185: 1985 - 1999
- Lossi 170 : 05.1999 - ...(Planfähre, ab 2023 Reservefähre)
- Lossi 144: Sommer 2003 (Reserveeinsatz)
- ab 2023: Vikare
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 36: Bergö - Strasse Nr. 6732 Molpe - Perisgrund
- Privatisierung geplant (Info von 2010)
- Infolink
 
  Eskilsö
Eskilsö - Kaskinen
- nn (33-to-Fähre) ? - ? (noch 1995)
- Lossi 172:  (?) - ?

- Lautta nro:174: - (? - ) Planfähre bis 2011
- Lautta nro: 155: Planfähre ab 2011
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 49: Eskilsö / Kaskinen - Strasse Nr. 17065 Eskilsö
- noch nicht 1971, Info
- Privatisierung geplant (Info von 2010)
 
  Sorpo
Insel Sorpo - Jermo (Insel Attu)
Sorpon lautta:
- Sorpo: 1954 - ?
- Sorpo - Lossi nro:173: 2004 - ...
- Kartenlink - private Fähre
- südl. Skärgarden - Insel Attu
 
  Haverö:
Prostvik - Insel Haverö
-->x
- Haverö / Lossi xxx: (?) - ?
- Lossi xxx (Haverö) ? - ca. 2007/2008 

- Lautta nro:142: 2007 / 20008 - ...
- Kartenlink - - private Fähre  
  Velkua / Velkuanmaa:
Insel Palva - Insel Velkuanmaa
1000 m
- nn (33-to-Fähre): ? - ? (noch 1995)
- Lautta nro:171: ? - 2019 (Planfähre)

- Lautta nro:175:   2011 (Sommer)
- nn (60-To-Fähre): 2020 - ...
- Kartenlink - Fährstelle Nr. 47: Velkuanmaa - Strasse Nr. 12246 Palvan pt
- modernisierte/neue Fähre für 2011 geplant ?
 
  https://www.ely-keskus.fi/web/ely/
reitit-ja-aikatauluti
Infos zu den einzelnen Skärgardsrouten    
  Velkua Schärengebiet (Velkuan Reitialue / Velkuarutten)
ab Teersalo - Salavainen
Reitti / rutt 3

- Karte der Route -

 Anlaufhäfen in unterschiedlicher Abfolge:
Teersalo - Munninmaa - Rauhala - Lailuoto - Talosmeri - Hakenpää

! kein Fahrzeugtransport Teersalo - Hakenpää
früher auch Anlauf Velkua
- Satava: 1976 - ?

- Kivimo: 1994 (?) - ...

FinFerries (Suomen Saaristovarustamo Oy) - Ausschreibungszeitraum 01.2015 - 12.2019
- Kartenlink
Karte: FinFerries
 
  Schärengebiet Pargas:
Ausgangshafen Granvik
Granvik - Pensar - ...(Paraisten reitti / Pargas Ruttområde)
Reitti / rutt 7

- Karte der Route -
- Viken: ? - 2012; und wieder ab 01.2016 - 12.2020  (FinFerries für Angebotszeitraum 01.2016 - 12.2020)
- Nordic Duck: 01.2013 - 12.2015
- Kartenlink - Anlaufhäfen:
Granvik - Pensar - Kugö - Aspholm - Ramsholm - Björkholm - Heisala - Granvik
 
  Schärengebiet Nauvo - Norrskata
Ausgangshafen: Nagu / Nauvo
Linie wird genannt: "Nagu norra rutt" / Norrskata-Nagu Norra ruttområde / Nauvon pohjoinen reitti  -  Reitti / rutt 9


- Kartenlink -
- Karte der Route -
- Pietari Brahe: ? - ? (Personenfähre)
- Bergö: 1991 - 2000

- Satava: 1994 - 2009
- Falkö: 2010 - ...  FinFerries für  Ausschreibungszeitraum 01.2014 - 12.2020
- Anlaufhäfen:
Nagu - Själö/Seili - Innamo - Maskinnamo - Järvsor - Lavarn (Houtsala) - Avensor -

Karte: FinFerries
 
  Nagu Tvärtrafik
Ausgangshafen: Kirjais/Pärnäs
- Finnö: ? - 2012
- Cheri: nur Personentransport
- Hitis: 2013 - ?
- Kartenlink - - Anlaufhäfen Nagu Tvärruten:
Pärnäs - Krok - Lanholm - Fagerholm - Ängsö - Tveskiftsholm - Berghamn - Hummelholm - Mattnäs - Rockelholm - Yttersholm - Byskär - Brännskär - Grötö - Stenskär - Gullkrona - Kirjais
 
  - Korpo Ruttomrade / Korppoon reitti
Verkan - Kittuis - Havträsk
Reitti / rutt 11

- Karte der Route -
 
- Inijo: ? - ? (Personenfähre)
- Finnö: ? - ? (2001)
- Fiskö: 1.1.2013 -
... (Archipelago Lines  - Ausschreibungszeitraum 01.2013 - 12.2020)
Kartenlink - - Anlaufhäfen: Korpo/Verkan - Berghamn - Kittuis - Storpensar - Lillpensar - Havträsk - Finnö - Österskär  
  Nagu södra och tvärrutten
Nauvon eteläinen ja poikittainen reitti

Ausgangshafen: Kirjais/Pärnäs
Reitti / rutt 8

Karte der Route:Querroute
Karte der Route:Südroute
- Fiskö: ? - Ende 2010
- Nordep: 01.2011 - ...
(JS Ferryway Oy / ab 1.3.2019 Ferentes Oy - Angebotszeitraum 01.2013 - 12.2021)
- Kartenlink - - Anlaufhäfen Nagu Södra:
Kirjaus - Gullkrona - Grötö - Brannskär - Byskär - Kopparholm - Lökholm - Börstö - Trunsö - Björkö
wird 2013 - 2021 von JS Ferryway Ab Ltd betrieben
 
  Schärengebiet um Hiittinen / Hitis (Hitisruten)
Hiittisten reitti
Kasnäs - ... - Dalsbruk
Reitti / rutt 5


- Karte der Route -
- Kristina: 1962 - 1965 (kleines Verbindungsboot für Fracht und 38 Personen)
- Hitis (100 Pers.): 1965 - 1975, bis 1988 Reserve
- Rosala (3 PKW): 1975 - ?
- Rosala II: 1981 - 1988, 2001, wieder ab 2011(?) - 2013
- Satava: 1988 - 1994
- Falkö: 1988 - 2011 (?), nicht 2001
. Skarpen: 1994 - 
- Taxen: nur Personenverkehr (Hitis östra)
- Stella: ab 01.2014 - 12.2023 (Angebotszeitraum) betrieben von Kuljetus Savolainen Oy, Ähtäri
- Kartenlink - - Anlaufhäfen:
Kasnäs - Vänö - Tunnhamn - Holma - Helsingholm - Ängesö - Bolax - Bötesö - Grönvik - Djupö - Vänoxaby - Vänoxa (Släten) - Biskopsö - Dalsbruk
- ab 2014 ausgeschrieben
 
  Kasnäs - Långnäs (Rosala / Hiittinen)
Reitti / rutt 5
- Aura: 12.1994 - 2017
- Aurora: 2917 - ...
- Kartenlink - ab 2007 "road ferry", vorher kostenpflichtige Fähre
- Fährstelle Nr. 64: Kasnäs-Hiittinen - Strasse Nr. 1830 Kasnäs - Hiittinen
- noch nicht 1971
 
  Högsåra
Högsåra - Svartnäs / Kasnäslandet
- Rosala II: ? - 2000 als Teil der Route Kasnäs - Vänö - Dalsbruk
- Lautta nro:159: 2000 - 2012 und wieder ab 2013 - ?
- Lossi 174:  12.2012 - xx.2013 (als Ersatzfähre)
- Lossi 151 (Sommer 2014) - lt. FinFerries Planfähre !
- Kartenlink - - bis 2000 Anlauf Högsåra durch "Rosala II"
- Fährstelle bis 09.2011 in privater Regie: Högsåra enskilda vägs väglag
- ab 1.10.2011 von FinFerries betrieben, Angebotszeitraum bis 31.12.2014
- Finnlands längste Seilfähre
 
  Schärengebiet Houtskar (Houtskarin reittialue)
Houtskarin reitti ja Iniön lisäreitti

Ausgangshafen: Roslax
Reitti / rutt 14


- Karolina: nur Personenverkehr
- Janet: Frachtfähre  2005 - 2011

- Pontus: Frachtfähre 2012 - 2015
- Satava: 01.2013 - (2021) (Teile der Route für Fahrzeugtransport - in Verbindung mit reitti / Rutt 2)
- Karte der Route - - Anlaufhäfen:
Roslax - Själö - Norrby - Näsby -Torsholma - Kannvik
 
  Schärengebiet um Iniön
Kannvik - Aselholm - Norrby
Iniö Tillägsrutt / Iniön Lisäreitti (ab 01.2013)
Reitti / rutt 2


- Velkua: ? - ?
- Jurmo II: 1995 - Ende 2012

- Satava: 01.2013 - ... (JS Ferryway / ab 1.3.2019 Ferentes Oy - Ausschreibungszeitraum 2013 - 12.2021)
- Karte der Route - - Anlaufhäfen:
Kannvik - Roslax - Torsholma - Aselholm - Kvarnholm - Kolko - Jumo - Norrby - Själö
 
  Schärengebiet Rymättylä: (Rymättylän reitti / Rimitorutten)
Ausgangshafen Haapala / Röölä
Reitti / rutt 4
- Satava: ? - ?
- Kaita: 1993 (?) - 2013
- Isla: 2013 - ...  (Kuljetus Savolainen Oy,  - Ausschreibungszeitraum 01.2014 - 12.2018 / und weiter bis 30.4.2020)
- Karte der Route - - Anlaufhäfen:
Haapala - Ruotsalainen - Korvenmaa - Pakinainen - Samsaari - Tammisluoto - Maisaari - Pähkinainen - 
 
  Nauvo - Seili saari - Hanka
Nagu - Själö - Hanka
Pieni rengastie (Nauvo–Seili–Hanka)
Sommerroute von Mai - August
- Linta: ca. 2003 - 07.2011
- Östern: 07.2011 - ...
- Kartenlink - - Sundqvist Investments Oy  
  Kevätsalmi / Kevässalmi
Insel Elosaari - Kanasasteniemi
(bei Saarijärvi)
- Kevätsalmen lossi: ? - 2016  (Elosarren lossi)
- "Elosaaren automaattilossi": 2016 - ...
-> Kartenlink - private Fähre, westl. Saarijärvi  
  Käldö
Vikom (Lillandet) - Ramsö
zur Insel Käldö
- Lautta nro:165 - Kartenlink - - privat geführte Fährstelle - Infolink -  
  Haukkasalo
Pihlajakoski - Insel Kuhmoinen
im See Päijänne
Haukkasalon lossi: 
- Lossi 145: 1993 (?) - ...
- Kartenlink - private Fähre, Fährstelle ab 1993
- im Winter Eisstrasse

- Fährstelle 1261 m lang, südl. Jämsä
- Foto -
 
  Paanalansalmi
Paanala - Hytölä (Hankasalmi)
Paanalansalmen lossi:
- Lossi 19: 1956 - 1987 (?)
- Lossi nro:xxx: 1987 - ...
- Kartenlink - ab 1987 neue Fähre - Info
- private Fähre (kostenfrei): Paanalansalmen tiekunta
 
  Peiponsalmi
- heute: Museumsfähre
Peiponsalmen lossi
handbetriebene Seilfähre: 1929 - 1947

handbetriebene Seilfähre: 1947 - 1969
- Kartenlink - - nord-westl. Toivakka, 
- 1969 eingestellt
- Fähre heute noch im Auto- und Straßenmuseum Mobilia in Kangasala
 
  Frachtfähren Turku Schärengebiet: - Tekla I (ex. Skarpen): 1983 - ?
- Ursus: 1979 - 2008
- -  
  Frachtfähren im Schärengebiet Kotka - Pyhtää/Pyttis
"Kottka-Pyttis rutt"
- Tekla I (ex. Skarpen): ? - 06.2014, dann Reservefähre
- Fiskö und Finnö (nur kurzzeitig Sommer 2014)

- Otava  2014 - ...
Karte der Route - - Ausschreibungszeitraum 01.2014 -31.12.2023 FinFerries (Finlands Skärgårdsrederi AB)  
  Kulho saari - Papinsaari
südlich Turku

private Fährstelle - freifahrende Fähre
- Kulhon saaren lossi - Kartenlink
- Youtube-Video 14.6.2011 -

 
  Pargas / Ålön - Insel Kalvholmen /  Vasikkasaari - privat linfärja (ab 2010 ?) / private Seilfähre
- Kartenlink - Koordinaten: 60 19.89 / 22 12.10 WGS 84
im Luftbild zu erkennen: - Link -
- in Google maps auf dem Wasser zu sehen: - Link -
 
  Åbo Skärgården
Winterfähre
Larus 1980 - 1982/85 Link Versuchsfahrzeug Hovercraft  
  noch bestehende und ehemalige Fährstellen über den Kulovesi / Kokemäenjoki:  Tampere bis Pori
Kokemäenjoki
 
0
2
1
2
Kutala        
Kutala        
  Kiurala
Kiurala - Insel Isosaari
über den Myllyvuolle
Kiuralan lossi:
- nn: ? - 1979

-> Kartenlink Kiuralan lossi
- Infolink -
- 1979 durch  Myllyvuolteen-/ Kiuralan-Silta ersetzt
 
  Sastamala - Vammala
über den Kokemäenjoki bei Sastamala
nn - 1991 - Kartenlink - ? - 1991, dann Brücke (?)  
  Kiikka - Hoipola
über den Kokemäenjoki bei Kiika
186 m

- Kiikka:  Kiikan lossi / Hoipolan lossi
- nn: ? - 1933 (handgezogene Holzfähre)
- nn: 1933 - ?  (1933 Neubau handgezogene Stahlfähre)
- für 1948/53 noch angegeben: handbetriebene
12-to-Stahlfähre
- 1939 Umbau zur motorbetriebene Stahlfähre (?)
-> Kartenlink - - ab 1951/53 Brücke
- Strasse Kiikka - Kiikoinen
 
  Keikyä (Niemenmäki)
über den Kokemäenjoki
Hellilä - Aarikkala
- Karte -
Hellilän Aarikkalan lossi  / Keikyän lossi

- nn: ? - 1931 (Fähre nach Karhiniemi abgegeben)

1930
- 1931 durch Brücke ersetzt, neue Brücke 1980  
  Kyttäla
Kyttälä - Karjala
über den Kokemäenjoki
- nn lossi - Karte - - in Tiekartta 1955 und 1963 angegeben
 
  Saloranta - Luodonpää / Kiettareenluoto
über den Kokemäenjoki
Salorannantien lossi
- private Seilfähre
-> Karte -
eingestellt ??
- - Videolink ??? Lauha  
  Saloranta - Insel nn
über den Kokemäenjoki

private Seilfähre
 -> Karte -
ab und zu noch im Einsatz (?, 2014)
-    
  Huhtala - Mäenpää (2)
über den Kokemäenjoki
Mäenpää-Lossi
"Suomisen lossi"
- private Seilfähre
-> Karte -
- Karte von 1953:
- auf Luftbild klar zu sehen  
  Rudanko - Kajala / Kiettareenluoto (1)
über den Kiettareenhaara / Nebenarm des Kokemäenjoki
Kajalan lossi
- private Seilfähre -> Karte -
- Info-/Fotolink -
- auf Luftbild klar zu sehen
 
  Rudanko - Vitikkalanluoto (3)
über den Kokemäenjoki
Vitikkalan lossi
- private Seilfähre  -> Karte - (2014 nicht mehr im Einsatz)
- Infolink -
- auf Luftbild klar zu sehen
 
  Mölkkäri - Vuorinsaari (4)
über den Kokemäenjoki
Mölkkärin lossi  -> Karte -
- private Seilfähre: ? - ca. 2011
- private Seilfähre: 2011 - ...
- Infolink -
- auf Luftbild klar zu sehen
 
  Kukola / Frouvanluoto - Joki-Sippola (5)
über den Kokemäenjoki  - eingestellt -
- Frouvanluodon lossi: private Seilfähre -> Karte - - heute nicht mehr vorhanden, Reste der Fährstelle noch sichtbar  
  Rantakulma - Raitionluokko (6)
über den Kokemäenjoki
Rantakulman lossi
"Kotiniemen lossi"
- private Seilfähre  -> Karte -
- in Karte von 1955 ist etwas nördlich eine Brücke

- auf Luftbild klar zu sehen
 
  zur Insel Hummasaari (7)
über den Kokemäenjoki
Hummassaaren lossi (Hummasaaren lossi)
- private Seilfähre  -> Karte -
  - auf Luftbild klar zu sehen  
  Haistila (bei Ulvila)
über den Kokemäenjoki
80 m
-> Karte -
Haistilan lossi  / lauttaranta:

- schon 1907 Fähre
- nn:  ? - 1940
- nn: 1946 - 1953 (1953 als handbetriebene hölzerne 6 to-Fähre angegeben, Bj. 1946)

- 1949 mit 9-to angegeben
  - nach Bau einer Brücke bei Friitala 1953 überflüssig geworden - Infolink  
  Ulvia - Friitala
über den Kokemäenjoki
- Friitalan lossi: ? - 1953  -> Karte - - nach Bau einer Brücke (Friitalan silta) 1953 überflüssig geworden - Infolink -  
  Pori - Hevosluoto
(über den Kokemäenjoki) :
                       - Karte -
- Hevosluodon lossi: Video 1960er Jahre
- 1955
noch in Karte von 1955
 
  Polsanluoto - Polsanluodon lossi
heute Selbstbedienungs-Personenfähre
 
  Kirjurinluoto - Eteläranna / Eteläranta
10.7.1933 - 1970

- Infolink - Info 2 -
- Taavi-lautta:
1933 - ... 30-To-Fähre, Seilfähre (1933 - 1940 angetrieben durch einen Verbrennungsmotor, ab 1940 durch einen Elektromotor)
- ab 1970 Personenfähre - Fotolink -
- ab 1994 Schwimmbrücke für Fussgänger
-  ab 1974 Brücke 
  - Hanhiluoto
Kokemäenjoki - Karte -
- Hanhiluodon lossi: ? - 1974 - - ab 1974 Brücke  
  - Tammela
über den Pehkijärvi
- Pehkijärven lossi   - handgeruderte kleine Fähre  
           
  - - - -  
  Vohdensaari - Inselgruppe Läpäinen
bei Uusikaupunki / Nystad

- Kartenlink -
"Vohdensaaren lossi"  Vohdensaaren-Lepäisten aj Lepäisten-Lyökin paikallistiellä olevien siltojen ja lossien rakentaminen 1962 - 1966
Bau von Brücken und Fähren auf den Ortsstraßen Vohdensaari-Lepäinen und Lepäinen-Lyöki 1962 - 1966
lossi Vohdensaaren salmi ab ca. 1966  
  Vehmassalmi
Lempoinen - Vilu / östl. Taivassalo   1105 m,  andere Info 142 m
- Kartenlink -
Vehmassalmen lossi
- nn: ? - 1952 (1948: handbetriebene 8-to-Stahl-Fähre)
  - Strasse Raisio - Kustavi, Gemeinde Vehmaa
- Brücke ab 1952
 
  Särkänsalmi
Meripirtii - Luonnonmaa / Naantali

550 m
- über den Särkänsalmi

https://www.youtube.com/watch?v=bhW4wEkjOI8
Särkänsalmen lossi: 
- 1935 - 1949: seilgeführter, propellerangetriebener 12-to- Stahlprahm (für 1948 angegeben)
- nn: 1949 - ?  (1949: Anschaffung einer motorbetriebenen 12-to-Stahlfähre - Info -)

- Särkänsalmi 1 - Lossi nn: 1956 - 14.7.1970 (20-to-Motorfähre) (A. Ahlström Oy, Bj. 1956, 20 To, 40-PS-Seilantrieb)
- Särkänsalmi 2 - Lossi xxx: 1967 - 14.7.1970
90-to-Fähre
- Karte - - Fährstelle ab 05.1935
- Brücke ab 07.1970, 
- 1967 - 1970 zwei Fähren !
- Videolink -
 
  Naantalinsalmi
Luonnonmaa - Naantali / Nådendal
über den Naantalinsalmi
Naantalinsalmen lossi

- 1921 - 1934 handgezogene Seilfähre (Holzprahm): 10 m x 5 m, 6 To
- Karte

- Karte 1923
- Ukko-Pekka-Silta ab 1934  
  Turku:
Martinsillan lossi
über die Aura
Martinsillan lossi -      
  Hirvensalo
Turku - Insel Hirvensalo
Hirvensalon lossi:

- nn: 1905 - 1913 hölzerne Seil-Fähre:
- nn: 1913 - 1929
- nn: 1929 - 1949   motorgetriebene Stahl-Pontonfähre ("ponttoonilautta")
- nn: ab 1939 Einsatz einer Reservefähre
- Fotolink -  - Karte
 
Karte 1923
- eingerichtet 1905, erste (hölzerne) Brücke ab 2.6.1949  
  Satava
Haarla/Hirvensalo - Insel Satava

über den Haarlansuntti / Haarlansalmi

236 m / 219 m
Satavan lossi:   
->
Karte -

- Pontonfärja: ? - 1938

- nn: 1938 - ? handbetriebene, seilgeführter 12-to-Stahlprahm (11,5 m x 5 m, 1938 vom Hessund)
- nn: ? - ca. 1953 (1948: 12-to-Motor-Stahlfähre)

- nn: ca. 1953 - 1964  24-to-Seilfähre  (1953 von Kirjala)
- schon in Karte von 1923 !!!
- ab 1964 Pontonbrücke, Hochbrücke ab 1986
 
           
           
  Åköströmmen
Knivsund - Tjäru (Langö) bei Kokkola / Karleby
Åköströmnen färja / Åköströmin lossi:
- hölzerne Seilfähre: 1905 - 1931
- Karte - Brücke ab 1931/1935 (?)  
  Liinamaa
über den Lapuanjoki bei Ylihärmä
Liinamaan lossi: - -> Karte -  
0
4
0
1
Syvinkisalmi - Salonsaari
 Syvinginsalmi
Länge: 120 m / 101 m
Syvinginsalmen lossi:
- eingerichtet 1870
 - 7 hölzerne Fähren:

Nr. 1: 1870 - 1880
Nr. 2: 1880 - ?

Nr. 7 "puulossi"; die letzte im Einsatz bis 1935

- Lossi nn: 1935 - 1962 ? (1935: 9-to-Stahlfähre, handgezogen, auch für 1948 und 1953 angegeben)
- für 1949 angegeben: 12-to-Bugsierfähre
- Lossi nn: ? - ? (motorbetrieben)
- Lossi nn: ? - 1979 (motorbetrieben)
- Lautta 136: 1979 - 09.1995
- Kartenlink -


Karte xxxx
- Reichsstrasse 3481  Ruovesi - Haapamäki
- ab 09.1995 Brücke, Fotolink, Fotolink 1971, - Geschichte - Foto 2013 -
xx
1
0
0
1
Raippaluoto

Alskat - Insel Replot
Raippaluodon lossi
3000 m / 2800 m

ab 1975 verkürzt auf 769 m, jetzt seilgeführte Fähren
Raippaluodon lossi

- Replot (I) - Lossi 143: 12.1952 - 1962

- Replot II: 1962 - 1969
- Havsfågeln-Merilintu: 1969 - 1975
- Lossi 185: 1975 - 1985  (130-to-Seilfähre)
- Lossi nn: 1985 - 1997 (130 to-Seilfähre, 45,3 ml, 8,0 mb, 27 PKW 4x300-PS-Diesel)
- nn (90-to-Fähre): ? - 1997
- Karte - - eingerichtet 1952, vorher privater Bootsverkehr und Eisstrasse im Winter
- Reichsstrasse 724 Vaasa - Raippaluoto

- ab 1975 verkürzte Fährstrecke
- ab 1997 Replotbrücke

Den första Replotfärjan var 27 m lång och hade en lastkapacitet på 50 ton. Hösten 1962 ersattes Replot I med Replot II. P.g.a. ökande trafikproblem och problem med vintertrafiken, togs en ny färja "Havsfågeln-Merilintu" i bruk år 1969. I mitten av 1970-talet skedde en stor förbättring när en vägbank byggdes till Fjärdskär och färjpasset forkortades då från 2,8 km till 750 m och år 1975 användes de vajerstyrda färjorna för första gången. Replotbron blev klar år 1997 och därmed hade skärgårdsborna fast vägförbindelse med fastlandet och färjtrafiken upphörde.    Quelle
 
  Kvevlax / Kyro älv

Koivulahti / Kyrönjoki
nn (handgezogene Niedrigseilfähre - Kartenlink - - Brücke ab 1935
- Info+Foto -
 
  Skatila / Kyro älv
Kyrönjoki
  - Kartenlink - Fähre bis 1905; Info -  
  Hällnässund
Kaitsor - Insel Oxkangar
7-to-handgezogene Seilfähre
noch 1960er Jahre
Kaitsor / Vaasa
- Kartenlink -
- Fotolink -  
0
9
0
2
Saarensalmi
Saarenkylä, 139 m / 167m,
am See Kivijärvi (Gemeinde Kinnula)
Saarensalmen lossi
- nn: 1899 - ?
- nn: ? - 1952 (1948: handbetriebene 9-to-Holzfähre)
- ex. Mämmensalmi lossi: 1952 - ? (12-to-Motor-Stahlfähre)
- 1963 Umbau der Fährstelle
- nn: ? - 1986 (1982: 42-to-Fähre)
- Karte

- Saarensalmi (südl. Kinnula)
- Reichsstrasse 6541 Kivijärvi - Viitaraari)
- ab 1987 Brücke, schon 1923 (?)
- Fähre bis 1963 (?) - Infolink -
- möglicherweise auch: Suurussalmi -
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/sota/miljoo8.htm
 
           
           
  - Reposaari Reposaaren lossi:
- nn: ? - 1956
- Karte - Infolink Reposaari - Brücke ab 1956
- bei Poori
 
  - Kirjuriluoto Kirjuriin / Kirjuriluodon lossi: 
-  nn: 1933 - 1970 handbetriebene Fähre
- nn: ab 1970 Motorfähre
- Karte -
- Foto 1967
- Foto ca. 1970
 
           
0
9
0
4
Kantolansalmi: Kantola
230 m, Ritolahti - Kuhankoski
Kantolan lossi
Kantolansalmen lossi: 

- Lossi nn:  ? - 1998 (1982: 42.to / 44-to-F.)
- Karte 1998 durch Brücke an anderer Stelle ersetzt
- andere Info: 1993 durch Liisanniemen silta ersetzt ???
 
  Vuonamonsalmi
Keitele - Hemminki
170 m
- Kartenlink
Vuonamonsalmen lossi
Keiteleen lossi

- Lossi nn: ? - 1958/1959
(1948/1953: handbetriebene 12-to-Stahlfähre)

- Lossi nn: 20-To-Seilfähre: 1959 - 1969 (1970 nach Pelkosenniemi angegeben)

1944
- ab 1969 Brücke
-
 
  Hännilänsalmi
am See Keitele (170 m)
-> Karte -
Hännilänsalmen lossi:

nn: ? - (1925) - ? (hölzerne Fähre)
- nn: 1925 Neubau einer Fähre
- für 1936 erwähnt als motorbetriebene Fähre
-
 nn: ? - 1953 (motorbetriebene 12-to-Stahl-Fähre)
- ca. 1953 zur Fährstelle Kärkistensalmi verlegt


- nn: 1953 - 1961
20-to-Motor-Stahlfähre, Bj. 1953

Karte 1944
- Fotolink als Kärkistensalmen lossi (?)
- südl. Viitasaari, schon 1920er Jahre
- 1.12.1961 durch Brücke ersetzt (letzte Fähre an einer Autobahn)

in der Nähe soll: Purusalmen lossi gewesen sein ???

 
  Vuorilahti / Kolarinsalmi
179 m
- Karte -
bei Viitasaari
Kolarinsalmen lossi

- nn: 1925 Neubau einer Fähre
- 1936 als motorbetriebene Fähre erwähnt

- nn ? - 1966 (1949/1953: 12-to-Motor-Stahlfähre)

1944
 
  Kemppaalansalmi
Suovaniemi - Myllykylä / Suavanlahti

- Kartenlink
Kemppaalansalmen lossi

- schon 1918/1929; 1930er (?)

- nn: ? - 1980
- Reichsstrasse 16913 Suovanlahti - Harinkaa
- Fährstelle ab 1930er,  ab 1980 Brücke
 
0
9
0
5
Matosalmi
Saarijärvi (Mannila) - Ranta-Hännilä

444 m / 428 m
Matosalmen lossi /  Saarijärven lossi:

- nn: 1894 - ? (kapulalossi)
- nn: 1924 - 1938 (1924 Neubau einer handbetrieben Fähre)
- 1938 Umbau der Fährstelle
- nn: 1938 - ? (1948/1953: 12-to-propellergetriebene -Stahl-Seilfähre)

- nn: ? - (1982 / 33-to-Seilfähre) - ?
- Lossi nro 104: 1963 (?) - 2001 heute Pukki
-> Kartenlink - Info: Geschichte
- Reichsstrasse 16837 Saarijärvi - Mahlu

- ab 2000 Brücke, auch schon Brücke 1920/30er ?
 
  Karstula / Riuttasalmi
über den Pääjärvi

500m / ab 1953 (?): 310 m
(Fährstelle ab 1894 ?)
Riuttasalmen lossi:

- nn: ? - 1939 handbetriebene Seilfähre
- nn: 1939 - ? motorbetriebene Seilfähre (1948/1953: propellerangetriebene 12-Stahl-Seilfähre)
- 1964 Umbau der Fährstelle

- nn: (1964) ? - 1968 (33-to-Motorfähre (DESTIA)
- Brücke ab 1963/68 ?
- Karte -

33-to-Stahlfähre im Einsatz bis 1968
   
           
  Rosnäs / Särkisalo
Särkisalo / Finby - Kaukassalo / Kolsjö
374 m
-> Karte -  
Rosnäsin lossi / Rosnäsfärja

- hölzerner Fährprahm: 1921 - 1924  (8,3 m x 3,3 m, 2 to)

- Pontonfärja: 01.1925 - 1938
- 12-to-Seilfähre: 1938 - 1948 (dann nach Vikom)

- nn (motorgetriebene 16-to-Stahlfähre): 1948 (1953) - 1956

- 20-To-Seilfähre: 1956 - 1962

1929
- 1953 Bau des Fähranlegers
- ab 1962 Brücke
 
  Kaarina - Insel Kuusisto / Kustö
über den Pohjoissalmi
(heute: Kuusistonsalmi)
Kuusistonsalmen / Kuusiston lossi
Kustö färja
- handgezogene Seilfähre (Holzprahm): 1921 (?) - 1932
- Karte

Karte 1923
- schon in Karte von 1923
- Brücke ab 08.1932
 
  Kirjala
Insel Kirjalaö - Insel Kuusisto/Kustiö

240 m, über den Rävsund

-> Kartenlink -
Kirjalansalmen lossi
Kirjalan lossi:


- hölzerne Ruderfähre: ? - ?
- hölzerner Fährprahm: 1921 - 1925
1925/26: Verkürzung der Fährstelle durch einen Damm
-  6-to-Pontonfärja: ca. 10.1925 - 1932
- 12-to-Motor-Seilfähre (Bj. 1931): 1932 - 1938, dann nach Rosnäs
- 24-to-Seilfähre: 1938 - ca. 1953 (?)

ca. 1953 nach Satava überführt
- ab 01.1950 Pontonbrücke, Fähre verkehrte parallel weiter
- später erst Hochbrücke

- drei Fährneubauten zwischen 1925 und 1938 !

Quelle finferries.fi
 
  Hagaudden

1916 Verlegung zur Fährstelle
 

Hessund
Pargas / Parainen - Kirjalaön / Kirjalansaari

- Karte -
Hessundin lossi / Hessunds färja

- hölzerne Fähre: ? - 1916

- handbetriebener, seilgeführter Stahlprahm "kavelfärjorna" : 1916 - 1937 (11,5 m x 5 m, 1938 nach Satava abgegeben)
- ab 11.1937 Brücke

andere Info: Fähre erst ab 1921
 
           
  Kuhnamonsalmi
Äänekoski - 
Kuhnamonsalmen lossi:

- 1904 - 1931
handgezogene Fähre, ab 19xx Elektroantrieb

- ab 1931 Brücke
- Kartenlink

- Infolink / Bildquelle -
 
  Mämmensalmi
Äänekoski - Mämmenkylä
(273 m / 325 m)

-> Karte -
Mämmensalmen lossi / Mämmen lossi
eingerichtet 1904

- handgezogene Seilfähre: 1904 - ?

- Lossi nn: ? - Herbst 1952 (motorbetriebene 12 to-Stahl-Fähre, wurde dann nach Saarensalmi abgegeben)

- 1952 Erneuerung der Fährstelle

- Lossi nn: 1952 - 1956 (1952: motorgetriebene 20-to-Stahlfähre)
- ab 1956 Brücke an anderer Stelle
- Infolink - schon 1920er
- Infolink -
- Infolink -
 
           
           
  Hiidenala
südl. Paimio über den Paimionjoki, 80 m
Hiidenalan lossi / Hiidenala lautta
- nn: ? -  (?) handgezogene Seilfähre (Holzprahm)
- nn: ? - 1952 handbetriebene 9-to-Stahlfähre (für 1935, 1939, 1948 nachgewiesen)
- Karte - - 1930er Jahre (?), Brücke ab 1952
- Infolink / Bildquelle:
 
  Rungonsalmi
Raumala / Strömsböle - Eknäs

Insel Kemiösaari / Kemiön
-> Karte -
Eknäsin lossi -
- Ekniemen - Lossi nn:  ? - 1972
- s. Karte von 1965
- noch nicht in Karte von 1929, aber in Karte von 1950
- ab 1972 ersetzt durch Brücke über den Rungonsalmi: Rungonsalmen silta
 
  Rajalahti
Rajalahti / Rölax - Lappdal / Lappdalin

1100 m

Insel Kemiösaari/Kemiön

-> Karte -
Rajalahden lossi
Rajalahti - Lappdal lautta:

Rajalahden - Lappdalin lautta

- Ruderfähre: bis 1920er

- durch  Motorboot geschleppter Stahlponton: 07.1929 - 11.1931 ("Propellermotorfärja")  -> 1932 nach Rahin abgegeben

- freifahrender propellerangetriebener Stahlprahm: 11.1931 - ? (10-to-propellerangetrieben Motorfähre, noch 1948/1956)


- Lossi nn: ? - 1972

Karte 1929
- richtiger Wagenfähre ab Mitte 1930er
- ab 1972 keine Fähre mehr, in der Nähe Brücke über den Rungonsalmi
- südl. Turku
- Fotolink -
 
  Gräsböle - Eknäs
300 m
Karuna, Kimito—Kemiö
    1958: Instandsetzung einer 12-to-Motorfärja med stälponton
- Infolink S. 131 -
 
           
  Sattmark
Lofsdal (Stortervolandet) - Kopparö
über den Sattmarksundet/Kyrkfjärden

Sattmarkin lossi

80 m
- nn: 1953 - ? (für 1953 angegeben: handbetriebene, seilgeführte 6-to-Stahlfähre)
 (gefertigt für  Kymmene Vägdistrikt, noch 1956 dort im Einsatz) - andere Info: 9-to-Fähre
 
- Seilfähre (16 To): ? - 12.1960
- Karte - - ab 12.1960 Brücke Sattmarkin silta
- Fähre noch nicht für 1948 angegeben
 
  Kyrkfjärden
Pjukala - Gunnarsnäs / Stortervolandet
über den Kyrkfjärden

- Karte heute
Pjukalan lossi - s. Karte von 1955
- heute Brücke
 
  Vuonteensalmi
Vuontee - Karisaari
Gemeinde Laukaa
Vuonteensalmen lossi
- ca. 1890 "kapulalossi"
-  ? 1923 Neubau einer Fähre
- Karte - - nord-östl. Jyväskylä, noch 1935
- Info - Brücke 1933
 
  Säynätsalo - Kinkomaa

- zur Insel Säynätsalo
 im See Päijänne

-> Karte
Säynätsalon lossi:

- nn: 1930 - 1947

aus Karte von 1940
- Info - Info - motorangetriebene Fähre  
  Säynätsalo - Lehtissaari

- Insel Säynätsalo - Insel Lehtissaari
 im See Päijänne

-> Karte
Louhunsalmen lossi:
- nn: ? - ?
- nn: 1948 - 30.6.1957
- bis 1957, dann Louhunsalmen silta  
  Matilanvirta
Matilaniemi / Konginkangas
77 m
Matilanvirran lossi
- nn: ? - 1924 (Holzfähre)
1924 Neubau einer Holzfähre:
- nn: 1925 - 1945 (7,4 m x 4,5 m)

- nn: 1946 - ? (handgetriebene 10-to-Holzfähre, Bj. 1946)
- nn: 1949 - ?  (Reservefähre: handgetriebene 9-to-Holzfähre, Bj. 1949 in Suolahti - Info -)
- nn: (1950er) ? - 1966 (12-to-Stahl-Motorfähre; 12,2 m lang und 6 m breit) - von Kärkinen; Bj. 1933)

- nach Laukaa abgegeben (??)
- Karte -
- nördl. Äänekoski, ab 1966 Brücke
- schon in Karte von 1944
 
  Laitila
Laitila - Vanaja
über den Laitilansalmi / Kirkkojärvi, südl. Hämeenkyrö
Laitilansalmen lossi: Fotolink - Karte - - handgezogene Seilfähre
- Brücke ab 1932
 
  Öjskata / Öskatan
Penesor (Kivimo) - Maksamaa
über den Pöuskofjärden
Öjskatan lossi:
- nn: ? - 2000
(1995: 42.to-F.)
- Kartenlink - Brücke ab 2000  
  Viannankoski
bei Maaninka (Maaningassa) 
Viannan lossi
- 1924 - 1943 (Viannankosken lossi / Viannonkosken lossi)
- Karte - 1924 - 1943 (?)  
           
           
           
           
  Härkälä
über den Saarentaanjärvi bei Somero
Härkälän lossi - Karte - - Fotos 1923 und 1925 -  
   
  Nalkala - Ratina / Tampere Ratinan lossi
- Lossi Nalkalasta Ratinaan: (Fotolink 1912)
 Karte -  
  Koppala
über den Koppalasalmi
nördl. Eräjärvi
Kopallan lossi:

- nn: ? - 1918
- Karte -
- 1918 durch Brücke über den Rönninsalmi überflüssig geworden  
  Somero—Lavola—Rääsiä    ?????

Lavola—Lavolan lossi, färja
     
   
  6. Åland - s. Extraseite - -  
  - - - -  
  unklare Fähren bzw. Fährstellen -  
  - Vaajalahden lossi, Kajaani - Karte ? - - z. Zt. nicht identifizierbar -  
  - Suomusjärven Salitun kylän lossi 1917
(s.Foto->)

evtl. auch hier: westl. Enäjärvi: https://www.finna.fi 1953

Karelien 1900 - 1929:  "Kapulalossi"  https://www.finna.fi
 
   - 1921: - Verstaatlichung der Hauptstrassen: Hauptstrassen direkt der Zentralregierung unterstellt, andere Strassen den regionalen oder lokalen Verwaltungen. Die Fährstellen wurden per Auktion für je 3 Jahre vergeben, die Gebühren für die Fährpassage sollten alle Unkosten decken - ohne Zuschuss durch den Staat.
- Aufbau eines einheitlichen technischen Standards: Fähren an Hauptstrassen: mind. 4 m breit, mind. 9 To Tragfähigkeit; an Nebenstrassen mind. 3 m breit und 6 To
- 1921: 132 Fährstellen mit fast ausschließlich Holzfähren, in der Mehrheit Ruderfähren, Tragfähigkeit bis zu 6 To, 8 - 10 m lang und 3 - 4 m breit, eingeschränkter Fahrzeugtransport möglich
- 1927 neues Gesetz über den Betrieb der Fährstellen: keine Fährgebühren mehr, 
- 1930: 99 Fährstellen
- 1933: 109 Fährstellen
- 1936: 109 Fährstellen (Reduzierung durch Brückenbau, einige nneue)
- 1953: 136 Fährstellen
- 1958: 44 handbetriebene Fähren, 47 motorbetriebene Fähren
- 1970: 109 Fährstellen
- 1998: 58 Fährstellen
Bautypen:
- Träpråmen: hölzerne Fährprahme (Bauvorschlag nach 1921): hochliegendes Deck mit Reling, Fährkörper aus kräftigen Holzbalken, Lebensdauer ca. 6 - 7 Jahre, diese Prahme werden per Hand mittels eines speziellen Stockes "kapula"-Taktstock längs eines Seiles gezogen - "kapulalossi"
- Pontonfärja / ponttonilossi: bestehen aus 2 Stück 13 m langen Pontons (Durchmesser 1 m), über denen eine Fahrbahn angebracht ist. Tragfähigkeit 6 To. Sie können motorisiert werden.
- Fotolink
- Stålpråmen: Fährprahm aus Stahl, Entwicklung Beginn der 1930 er
- Typ 1 (kleiner Prahm): 11m x 5 m x 0,8 m, 8 To
- Typ 2 (großer Prahm): 12 m x 6 m x 1,0 m, 12 To
- motorisiert durch:
- seilgeführt und auch mit Seilantrieb mittels Friktionsräder
- Propellerantrieb möglich: 
- von einem Motorboot geschleppt
- auch handbetriebenTietosisältö

Siltayhteyden aikaansaaminen Vuennonkosken kohdalla v.1954, Lätäsenojan lossi 1949-1950, Tornionjoen ylikulun varmentaminen 1940-1947, Muonion lossi 1954-1957, tietoimitusasiakirjoja Pello lossi ja Naamijoen siltapaikka 1954-1965.

Lossi "PITKÄVU ..."

Werften
A. Ahlström Oy, Varkaus:

- frühe Stahlfähren Wärtsilä-Yhtymä Oy: Kone ja Siltarakennus Oy, Helsinki;

Skeppsvarvet AB Crichton-Vulcan OY, Turku:


- früher Pontonfähren


 kleinere Stahlprahme Andrén & Rosenqvist, Turku


- Motorproduktion für die  frühen Motorfähren

Parkano OY, Parkano:

unbekannte Fährstellen:

- Lossi nn: (1938) Mossala ???https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:32739
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:KK3490:1767
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:SUK529
https://museot.finna.fi/Record/ilomantsi.M011-431778
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19940408
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603
https://museot.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603

 

https://museot.finna.fi/Search/Results?lookfor=lautta&type=AllFields&limit=50

https://core.ac.uk/download/pdf/81241537.pdf


sehr hilfreich war 
- die Webseite von Matti Grönroos:
- diese Forumsbeiträge: Quelle
- die Museumsseite: http://suomenmuseotonline.fi/fi

- Tie on selostettu (Strassenbeschreibung von 19xxx)

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/83383/fd2011-pp00000051-pdf001.pdf?sequence=1&isAllowed=yLinks
:

- http://www.lautat.fi/hakemisto.php?lang=swe

- Seilfähren-Video
- Porin Lossi
- Rahkolan lossi (Rahko / Perttunen lossi)
-
Lövön lossi 
- Skåldön lossi - Skåldö färja 

alte finnische Strassenkarten:
http://timomeriluoto.kapsi.fi/


http://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/Taloudelliset%20kartat.html

http://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/Tiekartat/Tiekartat.html

http://koti.kapsi.fi/timomeriluoto/Sivut/Paasivu/KARTAT/KARTAT.html

Kartendienste Finnland:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi

http://www.retkikartta.fi/index.php?lang=en

Museumsbildersammlung Finnland:
https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/quicksearch?hakusana=färjaBildarchiv Kriegszeit 1939 - 1945

- http://sa-kuva.fihttps://museot.finna.fi/Record/lusto.M011-149441

https://docs.google.com

 

 
  Karte:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
  https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/quicksearch?hakusana=lossi

https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/quicksearch?hakusana=lautta
railolossi
Då en farled korsar isväg leds isvägens trafik över farleden med hjälp av en isvägsfärja. En isvägsfärja är 3,0 - 3,5 m bred och cirka 8 m lng och byggd av st1. Med isvägsfärja kan på en gang transporteras t.ex en traktor med släpvagn eller två små personbilar. En isvägsfärja drives med vinschar och stålvajrar. Då ett fartyg passerar färjplatsen, måste vajern lösgöras och dras upp på isen.
 

-

 
© W. Langes, 
Dortmund 2003
Datenschutzerklärung
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !